Data dodania: 24-03-2020


1500 łodzian domaga się szczepień w żłobkach i przedszkolach

Blisko półtora tysiąca podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą w sprawie premiowania szczepionych dzieci podczas rekrutacji do łódzkich przedszkoli, trafiło do Rady Miejskiej.

 

Przypominamy, 6 lutego członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej złożyli do przewodniczącego Rady Miejskiej, Marcina Gołaszewskiego inicjatywę uchwałodawczą w sprawie szczepień. Lekarze domagają się aby dzieci, których rodzice dopełnili obowiązku szczepień, a także te, które nie mogą być szczepione z przyczyn medycznych, były premiowane podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli dwudziestoma dodatkowymi punktami.

- Samorząd lekarski ma bardzo istotą rolę w funkcjonowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego – mówi Paweł Czekalski, Prezes ORL. – Na mocy ustawy mamy obowiązek sprawować pieczę nad wykonywaniem naszego zawodu, a obowiązujący nas kodeks etyki lekarskiej nakłada na nas obowiązki związane z działaniami prozdrowotnymi. Jednym z nich jest dbanie o to, aby rodzice mieli świadomość jak istotne jest wykonywanie szczepień profilaktycznych. Doszliśmy do wniosku, że lepiej nagradzać niż karać, stąd nasza inicjatywa, promująca rodziców, którzy wywiązują się z obowiązku szczepień.

Od roku 2010 obserwujemy w Polsce znaczny wzrost uchyleń od obowiązku szczepień. W 2017 roku odnotowano 30090 przypadków uchyleń, w roku 2018 – 40342 przypadki, natomiast tylko w pierwszym kwartale 2019 - 42239. Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień bezpośrednio wpływa na poziom wyszczepialności w całym kraju. Spadek poziomu wyszczepialności, natomiast jest bezpośrednią przyczyną powrotu chorób zakaźnych, które w ostatnich latach występowały sporadycznie. Ten patologiczny mechanizm spowodował znaczny wzrost potwierdzonych przypadków zachorowań na odrę - w roku 2018 odnotowano 339 przypadków, podczas gdy w 2017 było ich jedynie 63.

- Chcielibyśmy podziękować Panu Przewodniczącemu za aktywne włączenie się w akcję zbierania podpisów – mówi Paweł Czekalski, Prezes ORL. – Profesor Gołaszewski zaangażował w akcję zbierania podpisów środowisko nauczycielskie zyskując w ten sposób 1000 podpisów Łodzian. W obecnej sytuacji epidemiologicznej tak silny głos mieszkańców jest nad wyraz cenny i pożądany. A 1500 podpisów przy wymaganej liczbie 300 jest wymowne.

Teraz wniosek i podpisy zostaną ponownie zweryfikowane i trafią pod obrady Rady Miejskiej.