Problem niestawiania się na wizyty i nie informowania o tym wcześniej pracowników placówki leczniczej, dotyczy około 40% pacjentów umawiających się na wizytę. Trudno jest walczyć z tym zjawiskiem, jako że w polskim społeczeństwie istnieje...

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej można znaleźć wyniki ankiety przeprowadzonej na próbie tysiąca dwustu osiemdziesięciu sześciu lekarzy i lekarzy dentystów, a dotyczące m.in. oceny wprowadzenia sieci szpitali, przepisów o zarobkach rezydentów...

Wybór specjalizacji jest trudnym i odpowiedzialnym momentem w życiu każdego lekarza. Dlatego w październiku 2018 r. przeprowadzono badanie dotyczące wyboru specjalizacji, w którym wzięło udział pięćset trzydzieści osób. Ankieta została...

W sobotę, 11 maja 2019 r., w Auli Zachodniej Centrum Kliniczno – Dydaktycznego łódzkiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej, odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo i Medycyna”.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Łodzi im. N. Barlickiego, w Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej, na którym funkcjonuje poddodział bariatryczny i zespół chirurgicznego leczenia otyłości, od kilku miesięcy działa...

Decyzją ministra zdrowia, Regionalny Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, został włączony do pilotażowego programu leczenia udarów metodą trombektomii mechanicznej.

Przedstawiciele Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zgromadzeni w Łodzi w dniu 16 maja 2019 r., wyrażają swoje zdecydowane poparcie dla wszelkich działań podjętych przez środowisko medyczne, mających na celu...

W dniu 6 kwietnia 2019 r., w Hotelu Wełna w Pabianicach, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów SOR.