Agencja Badań Medycznych ogłasza nabór na ekspertów zewnętrznych oceniających pod względem merytorycznym wnioski o dofinansowanie projektów naukowych. Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane współpracą w przedmiotowym zakresie...

W czwartek 13 czerwca br. Sejm przyjął czterdzieści jeden poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego. Ustawa zaostrzająca kary, m.in. za nieumyślne spowodowanie śmierci, czeka teraz na podpis prezydenta. Czy stanowczy sprzeciw NIL...

Małym szpitalom, w warunkach sieci, sukces gwarantuje nie kontrakt, ale dobre zarządzanie - taki wniosek można wysnuć z analizy wyników rankingu „Rzeczpospolitej” pn. „Liderzy zarządzania.

W dniu 13 czerwca 2019 r., głosami czterystu pięciu posłów, Sejm RP zmienił przepisy ustawy Prawo atomowe*. Nowelizacja ta była oczekiwana nie tylko przez radioterapeutów, ale głównie przez lekarzy dentystów, wykonujących w swoich praktykach...

W dniu 16 maja 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 3451). W ekspresowym tempie, bo projekt tej ustawy wpłynął do Laski Marszałkowskiej zaledwie dwa dni wcześniej.

Podniesienie wiedzy na temat społecznych, zawodowych i gospodarczych konsekwencji migreny to główny cel kampanii „Razem pokonajmy migrenę… zawodowo”, którą zainaugurowano na konferencji prasowej w Warszawie, we wtorek 18 czerwca br. Inicjatorem...

Porozumienie minister zdrowia z rezydentami, podpisane w lutym minionego roku - to efekt poprzedniej akcji protestacyjnej lekarzy. Protest 2017 - 2018, który rozpoczęły manifestacje uliczne, przerodził się w wypowiadanie klauzuli „opt-out”. Jak...

Czerniak - najbardziej agresywny nowotwór skóry