W związku z epidemią i brakiem możliwości odbycia tradycyjnego posiedzenia Komisji Bytowej informuję, że 31 marca 2020 roku odbyło się z posiedzenie telefoniczne z udziałem wszystkich członków komisji.

W dniach 24-25 stycznia br. odbyła się w Krakowie konferencja pt."Mediacja w medycynie". Organizatorami tego spotkania była Naczelna Izba Lekarska i Naczelna Rada Adwokacka. Większość uczestników konferencji stanowili prawnicy, co w sposób...

Blisko półtora tysiąca podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą w sprawie premiowania szczepionych dzieci podczas rekrutacji do łódzkich przedszkoli, trafiło do Rady Miejskiej.

Uważnie śledzimy doniesienia z całego świata o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, który dotarł do Europy. Ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, a także taką organizację życia społecznego, by redukować...

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Sejmowa Komisja Zdrowia (11 lutego 2020 r. w godzinach wieczornych) rozpoczęła prace nad ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk sejmowy nr 172). Ministerstwo Zdrowia było reprezentowane przez minister Józefę Szczurek-...

W sobotę 15 lutego 2020 r. w budynku Izby Lekarskiej w Łodzi zorganizowano kurs rozwojowy pt. „Naucz się wzbudzać zaufanie i budować relacje z pacjentem – efekt Cię ZASKOCZY. Poznaj siedem potrzeb pacjenta, zostań dla niego najlepszym lekarzem...