Co roku w maju, między Dniem Matki i Dniem Dziecka, obchodzony jest w Polsce Tydzień Promocji Karmienia Piersią.

28. edycja CEDE 2019 za miesiąc. Ten materiał powinni przeczytać przede wszystkim Ci, którzy pamiętają tylko dawne edycje wystawy oraz Ci, którzy w wydarzeniu udziału jeszcze nie brali. 19 września o godz. 9.00 otworzą się bramy do pawilonów...

Problem niestawiania się na wizyty i nie informowania o tym wcześniej pracowników placówki leczniczej, dotyczy około 40% pacjentów umawiających się na wizytę. Trudno jest walczyć z tym zjawiskiem, jako że w polskim społeczeństwie istnieje...

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej można znaleźć wyniki ankiety przeprowadzonej na próbie tysiąca dwustu osiemdziesięciu sześciu lekarzy i lekarzy dentystów, a dotyczące m.in. oceny wprowadzenia sieci szpitali, przepisów o zarobkach rezydentów...

Wybór specjalizacji jest trudnym i odpowiedzialnym momentem w życiu każdego lekarza. Dlatego w październiku 2018 r. przeprowadzono badanie dotyczące wyboru specjalizacji, w którym wzięło udział pięćset trzydzieści osób. Ankieta została...

W sobotę, 11 maja 2019 r., w Auli Zachodniej Centrum Kliniczno – Dydaktycznego łódzkiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej, odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo i Medycyna”.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Łodzi im. N. Barlickiego, w Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej, na którym funkcjonuje poddodział bariatryczny i zespół chirurgicznego leczenia otyłości, od kilku miesięcy działa...

Decyzją ministra zdrowia, Regionalny Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, został włączony do pilotażowego programu leczenia udarów metodą trombektomii mechanicznej.