„Panaceum” rozmawia z dr. n. med. Łukaszem Jaskiem, koordynatorem Ośrodka Kształcenia Medycznego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi.

Kiedy we wtorek, 9 czerwca br., zawitałam na umówioną wizytę do tomaszowskiego szpitala, panował na jego terenie wyjątkowy ruch. Przy jednym ze skrzydeł lecznicy stały cztery strażackie wozy operacyjne z pełną obsadą, gotowe do akcji, którą...

„Panaceum” rozmawia z dr hab. prof. nadzw. Beatą Dejak, kierownikiem Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prezesem Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

To było chyba najliczniejsze - po takich wydarzeniach, jak krajowe zjazdy delegatów samorządu lekarskiego - spotkanie przedstawicieli izb lekarskich z całej Polski, zgromadziło bowiem prawie dwustu uczestników. W konferencji w Gdańsku, w dniach...

W dniach 22 - 23 maja 2015 r. odbyło się posiedzeniu Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME), którego miejscem był tym razem Rejkiawik (spotkania odbywają się systematycznie co pół roku). W składzie delegacji Naczelnej Izby Lekarskiej byli...

W czasie konferencji, jaka odbyła się w siedzibie Prokuratury Generalnej 22 maja 2015 r., w której uczestniczyłem wraz z kolegą Januszem Prochaską, przewodniczącym łódzkiego Sądu Lekarskiego, omawiana była tematyka dotycząca odpowiedzialności...

W sobotę 11 kwietnia 2015 r. w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli korporacji zawodowych, zrzeszonych w Łódzkim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zatytułowane „Współpraca i integracja”. Historia ŁPSZZP liczy...

Oficjalną datą otwierającą historię izb lekarskich w Polsce jest 2 grudnia 1921r., tego dnia Sejm odrodzonej RP uchwalił ustawę o działalności izb lekarskich. Lekarze dentyści swojej izby lekarsko-dentystycznej doczekali się 17 lat później, 11...