„Panaceum” rozmawia z prof. dr hab. n. med. Joanną Narbutt, kierownikiem Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi, Konsultantem Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii

„Panaceum” rozmawia z prof. Arkadiuszem Jeziorskim, kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej UM w Łodzi, Konsultantem Krajowym w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Coraz szersza gama produktów i usług z zakresu e-zdrowia, wprowadzanych na różnych szczeblach systemu opieki zdrowotnej, budzi wiele kontrowersji i emocji, głównie wśród personelu medycznego placówek zdrowia: poradni POZ, przychodni...

Co roku w maju, między Dniem Matki i Dniem Dziecka, obchodzony jest w Polsce Tydzień Promocji Karmienia Piersią.

28. edycja CEDE 2019 za miesiąc. Ten materiał powinni przeczytać przede wszystkim Ci, którzy pamiętają tylko dawne edycje wystawy oraz Ci, którzy w wydarzeniu udziału jeszcze nie brali. 19 września o godz. 9.00 otworzą się bramy do pawilonów...

Problem niestawiania się na wizyty i nie informowania o tym wcześniej pracowników placówki leczniczej, dotyczy około 40% pacjentów umawiających się na wizytę. Trudno jest walczyć z tym zjawiskiem, jako że w polskim społeczeństwie istnieje...

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej można znaleźć wyniki ankiety przeprowadzonej na próbie tysiąca dwustu osiemdziesięciu sześciu lekarzy i lekarzy dentystów, a dotyczące m.in. oceny wprowadzenia sieci szpitali, przepisów o zarobkach rezydentów...

Wybór specjalizacji jest trudnym i odpowiedzialnym momentem w życiu każdego lekarza. Dlatego w październiku 2018 r. przeprowadzono badanie dotyczące wyboru specjalizacji, w którym wzięło udział pięćset trzydzieści osób. Ankieta została...