Postanowieniem Marszałka Sejmu RP 6 lutego 2019 r., wydanym na podstawie art.6, ust. 4 ustawy z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej podjętej przez obywateli, utworzony został Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej „...

W czerwcu 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy kolejnej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sejm ją uchwalił 21 lutego br., senat przyjął pospiesznie bez poprawek, a prezydent podpisał, pomimo...

Zgodnie ze stosownymi, obowiązującymi przepisami, lekarz/lekarz dentysta w treści swojej pieczątki musi mieć zawarty tytuł zawodowy: lekarz lub lek., albo lekarz dentysta lub lek. dent. (w żadnym wypadku lek. med. lub lekarz medycyny), a także...

Drodzy lekarze i lekarze dentyści, z uwagi na przedłużający się STRAJK nauczycieli, Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi współorganizuje opiekę dla dzieci lekarzy i lekarzy dentystów w Sali Zabaw UFOLANDIA. W kolejnym tygodniu, od 15 kwietnia, lekarze...

Drodzy lekarze i lekarze dentyści, z uwagi na nadchodzący STRAJK w placówkach edukacyjnych Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi organizuje 8.04 jednodniowy klub malucha w Sali Zabaw UFOLANDIA przy ul. Rydzowej w Łodzi dla dzieci w wieku 4-10 lat....

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w związku z aktualną sytuacją lekarzy i stanem ochrony zdrowia w naszym kraju, w obliczu niejasnych interpretacji uzgodnionych zapisów oraz niedochowania złożonych obietnic przez Ministerstwo, zwracam się do...

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi - Paweł Czekalski mawia, że „oliwi się tylko te drzwi, które skrzypią”.

Stu dziewiętnastu absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, roku akademickiego 2017/2018, odebrało dyplomy potwierdzające ukończenie studiów.