„Panaceum” rozmawia z lekarzem Markiem Nadolskim, przewodniczącym Komisji Rzecznika Praw Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

"Dziś młodzi, jutro starzy - problemy zdrowotne polskich seniorów” to tytuł konferencji, jaką w październiku 2014 r. zorganizowała dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. Karola Jonschera z okazji 130 rocznicy jego powstania. Odbyła się ona na...

Zgłębnik i lusterko to dwa podstawowe narzędzia w życiu zawodowym lekarza dentysty. Dlatego też, uruchamiając na łamach „Panaceum” nową, stałą rubrykę, poświęconą wydarzeniom i problemom stomatologicznym, w jej logo postanowiliśmy wkomponować te...

Fot. Mat. Kopernik

Jak postępować z chorymi w przypadku ataku terrorystycznego? Wykład na ten temat przedstawił w prof. Timothy J. Hodgetts, generał NATO, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2015”. Konferencja odbyła się w Łodzi już po...