Dożyliśmy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jestem patriotą lokalnym i uznaję obchody tej rocznicy, które odbyły się w Łodzi, mieście zaliczonym do grona najpiękniejszych w Europie (tak twierdzą specjaliści zagraniczni, oceniający...

W historycznym budynku obu śląskich urzędów: marszałkowskiego i wojewódzkiego w Katowicach odbyło się w dniu 20 listopada 2018 r. II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Jego gospodarzem był dziekan Okręgowej Izby...

Nadchodzi magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy 2019 rok
składamy wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom oraz ich rodzinom serdeczne...

Publikujemy Listy Czytelników nadesłane do Redakcji po wydaniu 11 numeru Panaceum.

W dniach 20 - 22 września, w Poznaniu, odbyła się 27. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE, połączona z targami oraz druga edycja Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

Władze Lekarskiej Kasy Pożyczkowej przy OIL w Łodzi (pięcioosobowy Zarząd i trzyosobowa Komisja Rewizyjna), wybrane przez Walne Zgromadzenie
Członków LKP w dniu 12 czerwca 2018 r. na nową, czteroletnią kadencję (2018-2022 ), ukonstytuowały...

Na tegoroczne spotkania Koła Lekarzy Seniorów łódzkiej Izby w miesiącach przedwakacyjnych często zapraszani byli terapeuci różnych specjalności, którzy odpowiadali na nasze skomplikowane pytanie „zdrowotne”.

Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Za odrzuceniem opowiedziało się 354 posłów, 10 było przeciw, 16 osób wstrzymało się od głosu - informuje "Rzeczpospolita".