- Pod koniec 2018 roku miały miejsca dwa spotkania Łódzkiego Forum dla Zdrowia, poświęcone sytuacji lekarzy rezydentów w województwie łódzkim. Efektem tych spotkań było powstanie raportu pt. „Młodzi lekarze w województwie łódzkim”, w którym...

„Panaceum” rozmawia z Honoratą Błaszczyk – praktykującym lekarzem rodzinnym, prezesem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi zaprasza do Klubu Lekarza przy ul. Czerwonej na Bal Karnawałowy. Bal odbędzie się w sobotę, 23 lutego, początek godz. 20. Jak przystało na karnawał, mile widziane są przebrania i maseczki...

Dożyliśmy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jestem patriotą lokalnym i uznaję obchody tej rocznicy, które odbyły się w Łodzi, mieście zaliczonym do grona najpiękniejszych w Europie (tak twierdzą specjaliści zagraniczni, oceniający...

W historycznym budynku obu śląskich urzędów: marszałkowskiego i wojewódzkiego w Katowicach odbyło się w dniu 20 listopada 2018 r. II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Jego gospodarzem był dziekan Okręgowej Izby...

Nadchodzi magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy 2019 rok
składamy wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom oraz ich rodzinom serdeczne...

Publikujemy Listy Czytelników nadesłane do Redakcji po wydaniu 11 numeru Panaceum.

W dniach 20 - 22 września, w Poznaniu, odbyła się 27. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE, połączona z targami oraz druga edycja Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.