Data dodania: 28-03-2016


Architektura łódzkich szpitali epoki PRL (galeria zdjęć)

„Kopernik”, „Biegański”, „Sonnenberg” czy „Matka Polka”. To przykłady łódzkich szpitali, które powstały w okresie PRL i wcześniej, ale ich odbudowa czy przebudowa – konieczna z powodu wojennych zniszczeń i nowych potrzeb - następowała już w duchu tej epoki. Proste bryły, siermiężne elewacje, modułowa konstrukcja - to cechy wspólne budynków czasów PRL, ale są też i różnice. Dziś mało kto zastanawia się, dlaczego łódzkie lecznice tak wyglądają. Architekturę szpitali doby PRL przybliżyła łodzianom Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, która 15 listopada o godz. 17, w siedzibie przy ul. Czerwonej 3, zorganizowała wystawę pt. „Ludziom Dobrej Pracy Chwała, Łódź Szpitale Budowała. Architektura Łódzkich Szpitali Epoki PRL”. Autorem wystawy jest architekt Joanna Borowczyk – doktorantka z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.

- W Łodzi, obok wspaniałych architektonicznie XIX-wiecznych budynków szpitalnych, są także inne, znacznie prostsze, zwykle niewzbudzające zachwytu, a mimo to warte przybliżenia. Chcemy pokazać, że PRL to nie tylko socrealizm, ale też echa wcześniejszej stylistyki i rozwiązania neomodernistyczne. Pokazując architekturę, chcemy także przybliżyć historię łódzkich szpitali od innej nieco strony. Przenikanie się stylów architektonicznych i „ich łączenie” w ramach kompleksu budynków - czasem zamierzone, czasem przypadkowe bądź powodowane koniecznością - to przecież także ślad zmian społeczno-politycznych, jakie zaszły w Łodzi począwszy od XIX w. do niezwykle ważnego 1989 roku - mówi dr Bogumiła Kempińska-Mirosławska z Okręgowej Izby lekarskiej w Łodzi, kurator wystawy.

Na wystawie można było zobaczyć zdjęcia zarówno archiwalne, jak i współczesne, a wszystko opatrzone interesującym komentarzem dotyczącym walorów architektonicznych łódzkich lecznic.