Data dodania: 18-10-2019


Co słychać w delegaturach: Delegatura Łódzka

Agnieszka Danowska-Tomczyk

Posiedzenie Delegatury Łódzkiej OIL w Łodzi odbyło się zgodnie z planem w poniedziałek 16 września. Wiceprezes ORL, przewodniczący Delegatury Łódzkiej – Łukasz Jasek spotkanie rozpoczął od przedstawienia stanowiska ORL z 10 września br. w sprawie uproszczonego trybu przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarzom spoza Unii Europejskiej. Wskazał, że pominięcie nostryfikacji jest niebezpieczne dla pacjentów, a pominięcie PWZ wręcz przenosi na izby lekarskie odpowiedzialność za tego lekarza – jego wiedzę i umiejętności. Następnie podsumował i wspomniał o dwóch spotkaniach z dyrektorami szpitali, które zorganizowano w siedzibie łódzkiej OIL w lipcu br. Streścił treść apelu do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności wprowadzenia natychmiastowych zmian do systemu finansowania ochrony zdrowia.

Drugim apelem wystosowanym podczas ostatniego posiedzenia ORL był dokument zwracający uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w przepisach, które umożliwiają wystawienie przez lekarzy i lekarzy dentystów recept w formie papierowej. Temat e-recept tradycyjnie wywołał kontrowersje i rozpoczął dyskusję wśród delegatów. Kierownik SOR-u w Szpitalu im. M. Kopernika – Dariusz Tilmer przyznał, że choć jest to rozwiązanie sprawne i ekologiczne, to istnieje dużo zagrożeń w związku z e-receptami w szpitalach: – Nam nie wolno zostawić pacjenta bez recepty, co się stanie, gdy będzie awaria systemu? Czy mam mieć papierową rezerwę? – zastanawiał się głośno. Obecny na posiedzeniu prezes OIL w Łodzi, Paweł Czekalski podkreślił, że brak wprowadzenia okresu próbnego, podczas którego dwutorowo będą działać tradycyjne recepty i e-recepty jest wykluczeniem cyfrowym dużego grona lekarzy. Pytań i wątpliwości wokół e-recept było tak dużo, że delegaci poddali pomysł, by zaprosić przedstawicieli NFZ na szkolenia w siedzibie OIL, na wzór tych przeprowadzonych w Delegaturze Sieradzkiej.

Przewodniczący zapoznał delegatów z apelem ORL, skierowanym do członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi o podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz szczepień profilaktycznych. Szczególnie cenne wydaje się inicjowanie i popieranie inicjatyw obywatelskich na ich rzecz.

W kolejnej części spotkania przewodniczący Łukasz Jasek omówił stanowiska, uchwały i apele podjęte przez Prezydium i Naczelną Radę Lekarską.

Następnie przewodnicząca Regionu Łódzkiego OZZL – Małgorzata Zatke-Witkowska opowiedziała o akcji „Zdrowa praca”, w której OZZL namawia lekarzy z całego kraju, by pracowali nie więcej niż 48 godzin w tygodniu. Wymowne plakaty, z których można dowiedzieć się o niebezpiecznych skutkach przepracowania, można pobrać w siedzibie OIL w Łodzi. Wywiązała się gorąca dyskusja na temat złego stanu służby zdrowia. Małgorzata Zatke-Witkowska wspomniała o spotkaniu zorganizowanym w Naczelnej Izbie Lekarskiej, na którym byli przedstawiciele związków zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, stowarzyszeń diagnostów, fizjoterapeutów, a także pacjentów. Uznano, że należy niezwłocznie spotkać się z premierem, bo sytuacja jest katastrofalna – w tym roku po raz pierwszy od lat zwiększyła się śmiertelność z powodu raka piersi. Zadłużenie szpitali w 2018 r. sięgało 108 mld złotych, a w tym roku – do czerwca br. – wyniosło już 119 mld zł.

Tą dyskusją przewodniczący Łukasz Jasek naturalnie przeszedł do akcji „Polska to chory kraj”, zainicjowanej przez warszawską OIL. Wymowny spot spotkał się z dużym zainteresowaniem ogólnopolskich mediów.

W dyskusji pojawiały się pomysły o zaproszeniu przedstawicieli partii politycznych na debatę do siedziby OIL, jednak ostatecznie uznano, że takie spotkanie można zorganizować, ale po wyborach. Do organizacji i przygotowania pytań, a także moderacji dyskusji zgłosił się Fabian Obzejta.

Wśród wolnych wniosków Lidia Klichowicz z zachwytem pochwaliła wydarzenie organizowane przez Delegaturę Sieradzką, jakim był „Wieczór patriotyczny” w Pałacu w Małkowie. Podkreśliła znakomitą organizację i ciekawy program stworzony w dużej mierze przez przewodniczącego Delegatury, wiceprezesa ORL Włodzimierza Kardasa.

Kolejne spotkanie Delegatury Łódzkiej zaplanowano na 25 listopada 2019 r.