Data dodania: 11-01-2019


Co słychać w delegaturach: Delegatura Piotrkowska

Dorota Kawnik

Pewnie jeszcze w nie całkiem świątecznej, ale na pewno bardzo serdecznej atmosferze odbyło się zebranie Delegatury Piotrkowskiej 4 grudnia 2018 r., które miało charakter spotkania wigilijnego. Delegaci składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne; oczywiście przede wszystkim zdrowia , jak również pięknych świąt w gronie rodzin oraz spokoju, pomyślności i spełnienia osobistych marzeń w nadchodzącym roku .

W związku z charakterem spotkania, rozmowy dotyczyły przede wszystkim przyjemnych wydarzeń, które miały miejsce, jak i są planowe w ramach działalności naszej Izby, mówiono więc o odbytych wystawach, koncertach, konkursach , imprezach sportowych. Pogratulowaliśmy naszemu koledze - Andrzejowi Pyziakowi zwycięstwa w organizowanym w Izbie Lekarskiej, w ostatnich dniach listopada, konkursie nalewek, gdzie jego trunek z kosodrzewiny i miodu gryczanego uzyskał I miejsce.

Ze spraw bieżących poruszono problemy, jakie wiążą się z:

- obowiązkiem wystawiania zwolnień lekarskich w trybie elektronicznym (prowadzący spotkanie wiceprezes ORŁ w Łodzi - Grzegorz Mazur powiedział o inicjatywie Federacji Porozumienie Zielonogorskie, dotyczącej honorowania przez ZUS druków papierowych L4 oraz o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w celu doposażenia gabinetu lekarskiego);

- propozycją wymiany lekarskich praw wykonywania zawodu na karty plastikowe (Ministerstwo Zdrowia na razie wycofało się z tego zamiaru);

- zamiarem wprowadzenia znaczących zmian w sposobie odbywania specjalizacji lekarskich, w tym zasad dyżurowania specjalizantów na SOR (rezydenci nie godzą się na odbywanie samodzielnych dyżurów do końca pierwszego roku specjalizacji.

G. Mazur przypomniał zebranym, że w maju tego roku przypada trzydziesta rocznica reaktywacji samorządu lekarskiego w Polsce (ustawa o izbach lekarskich uchwalona została 17 maja 1989 r.) i z tej okazji planowane są rocznicowe uroczystości w Warszawie. Mówił również o inicjatywie łódzkiej OIL utworzenia systemu stypendialnego dla młodych, zdolnych lekarzy, w celu umożliwienia im odbywania staży i kursów zagranicznych.

Z kolei Marek Jaskólski poruszył niezwykle ważną , często poruszaną i ciągle nierozwiązaną sprawę stosunku obecnie pracujących lekarzy, zwłaszcza w poradniach specjalistycznych, do lekarzy seniorów, którzy nie mają ustawowo zagwarantowanej możliwości korzystania z przyjęć poza kolejnością. Zatem tylko poprzez apelowanie do sumień naszych młodszych koleżanek i kolegów oraz licząc na okazywanie należnego szacunku naszym seniorom. Postanowiono, że na najbliższym OZL zostanie zgłoszony projekt stanowiska w tej sprawie.

Dorota Kawnik