Data dodania: 18-10-2019


Co słychać w delegaturach: Delegatura Piotrkowska

Dorota Kawnik

Pierwsze powakacyjne spotkanie Delegatury Piotrkowskiej łódzkiej OIL zorganizowano we wtorek, 17 września 2019 r.

Spotkanie prowadził wiceprezes dr n. med. Grzegorz Mazur. Tematem wiodącym była sytuacja w Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, którą nakreślił kierownik Oddziału Neonatologii dr Marek Chalusiak. Jak stwierdził, minęły trzy lata funkcjonowania tzw. reformy szpitali piotrkowskich, w ramach której utworzono Powiatowe Centrum Matki i Dziecka, gdzie przeniesiono połączone Oddziały Ginekologiczno -Położnicze i Noworodkowe Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego i dawnego Szpitala Rejonowego oraz Oddział Pediatryczny. Jednocześnie zlikwidowano Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Wszczepiania Kardiostymulatorów, połączono i przeniesiono do Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego Oddziały Chirurgicznego obu szpitali, co spowodowało znaczne zmniejszenie liczby łóżek chirurgicznych dla miasta i rejonu oraz wydłużenie czasu oczekiwania na planowe zabiegi. Pomimo tych roszad zadłużenie PCMD narastało i dyrekcja podjęła decyzję w czerwcu br. o wystąpieniu z tzw. sieci szpitali z równoczesnym wypowiedzeniu kontraktów na internę, położnictwo i oddział noworodkowy. Plany ponownego przejęcia oddziału ginekologiczno- położniczego i noworodkowego przez SSW w Piotrkowie Trybunalskim nie powiodły się, gdyż pracownicy nie wyrazili zgody na proponowane warunki, tzn. przejście za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia i odpraw (dotyczy to ok. pięćdziesięciu pracowników).

Dr Marek Chalusiak dodał, że nie ma obecnie żadnych rozmów z kierownikami oddziałów, a nieoficjalnie wiadomo, że dyrekcja złożyła oferty w konkursie do NFZ na dalsze prowadzenie oddziału położniczo-ginekologicznego i neontologii. Ten ostatni ma ponoć być zdegradowany z drugiego do pierwszego stopnia referencyjności, co byłoby dużą stratą dla regionu. Wiadomo bowiem, że oddział jest bardzo dobrze wyposażony i pracuje w nim doskonale wyszkolony personel, w tym pięciu specjalistów neonatologów. Kolejne decyzje mają być podjęte i ogłoszone w najbliższych dniach.

W dalszej części zebrania dr G. Mazur przedstawił informacje z ostatniego posiedzenia ORL.

Odczytał podjęte apele:

– do lekarzy i lekarzy dentystów o podejmowaniu i wspieraniu wszelkich działań na rzecz obowiązkowych szczepień ochronnych,

– apel ze spotkania z dyrektorami szpitali z woj. łódzkiego na rzecz poprawy finansowania szpitali,

– apel do Ministra Zdrowia o pozostawienie możliwości wystawiania recept przez lekarzy i lekarzy dentystów w formie papierowej po wprowadzeniu obowiązku wystawiania e-recept, oraz podjęte stanowisko dotyczące projektu zmian w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, umożliwiających wprowadzanie uproszczonego trybu przyznawania praw wykonywania zawodu lekarzom spoza Unii Europejskiej, np. bez konieczności nostryfikacji dyplomu, co ma być zapewne pomysłem na szybkie uzupełnienie brakujących kadr lekarskich w naszym kraju. Tematy zawarte zwłaszcza w ostatnim stanowisku spotkały się z żywym zainteresowaniem i żywą dyskusją zgromadzonych na posiedzeniu delegatów.

Na koniec spotkania koleżanka Beata Wyrwas Meckier w imieniu Komisji Kultury zaprosiła na najbliższe imprezy kulturalne w siedzibie Izby w Łodzi.