Data dodania: 27-02-2020


Co słychać w delegaturach: Delegatura Piotrkowska

Dorota Kawnik

Pierwsze tegoroczne spotkanie Delegatury Piotrkowskiej OIL w Łodzi (4 lutego 2020 r.) prowadził przewodniczący G. Mazur, kolejny raz gościliśmy prezesa OIL w Łodzi P. Czekalskiego. W spotkaniu uczestniczyło dwunastu delegatów.

Początek zebrania zajęła sprawa obowiązujących od 8 stycznia br. e-recept. Podkreślono, że choć większość lekarzy wystawia w ten sposób recepty, to na razie zgodnie z obietnicą wiceministra J. Cieszyńskiego można nadal korzystać z recept papierowych w przypadku braku dostępu do systemu informatycznego, bez groźby karania lekarza. Następnie prezesi przedstawiali najbardziej gorący aktualnie problem, którym zajmuje się samorząd lekarski, a mianowicie nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, szczególnie jej część dotyczącą zmian w temacie specjalizacji. NRL przyjęła uchwałę (31 stycznia), że znaczna część uwag zgłaszanych przez samorząd lekarski nie została uwzględniona w projekcie ustawy. Przedstawiono kilka pozytywnych projektów, takich jak brak konieczności dyżurowania przez rezydentów w pierwszym roku specjalizacji, płatne zejścia po dyżurach, które nie wydłużają czasu specjalizacji, urlop szkoleniowy dla stażystów i rezydentów czy wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji. Natomiast duży niepokój samorządu budzi projekt wprowadzenia szybkiej ścieżki specjalizacji dla lekarzy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, która ma się odbywać w wytypowanych placówkach medycznych. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że „zaimportuje” w ten sposób ok. ośmiuset lekarzy. NRL wystosowała apel do Ministerstwa Zdrowia o możliwość stworzenia przez samorząd lekarski podkomisji przy ministerstwie w celu dalszych dyskusji na temat proponowanych zmian, ponieważ wcześniejsze projekty zostały zakwalifikowane przez ministra jako materiał pomocniczy, co ma kończyć konsultacje z samorządem lekarskim. Problem ten jest przedstawiony także w apelu ORL w Łodzi z 21 stycznia 2020 r. skierowanym do Marszałka Sejmu RP.

Następnie prezes G. Mazur przeczytał stanowisko ORL w Łodzi potępiające bezpardonową agresję medialną skierowaną przeciwko prof. T. Grodzkiemu, podkreślając zagrożenia mogące z takiego działania wynikać dla środowiska lekarskiego.

Inne poruszane tematy w dyskusji to pomysł MZ o ewentualnym karaniu finansowym pacjenta za niezgłoszenie się na umówioną wizytę u lekarza specjalisty oraz inicjatywa OZZL o zakazie pracy lekarzy w dwóch sektorach – publicznym i prywatnym.

Prezes P. Czekalski poinformował:

– o prośbie NIL o przekazywanie w miarę możliwości jednego procenta podatku na Fundację Lekarze Lekarzom,

– o projekcie obywatelskim, zgłoszonym do przewodniczącego Rady Miasta Łodzi, promującym przyjęcia dzieci zaszczepione do żłobków i przedszkoli oraz

– o inicjatywie naszego samorządu dotyczącej finansowania szczepień p/HPV dziewcząt. Powiadomił również o finalizacji projektu budowy windy w siedzibie Izby oraz że wkrótce „Panaceum” pojawi się w nowej szacie graficznej.

W dyskusji o sprawach lokalnych po raz kolejny poruszono temat Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

Na zakończenie zaproszono nas do udziału w ostatkach jazzowych 25 lutego w Klubie Lekarza, przedstawiając szereg atrakcji, które będą im towarzyszyć.

Dorota Kawnik