Data dodania: 18-10-2019


Co słychać w delegaturach: Delegatura Sieradzka

Delegatura Sieradzka swą powakacyjną działalność rozpoczęła przygotowaniem bezpłatnego szkolenia dla lekarzy z zakresu e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta. Szkolenie zorganizowano z inicjatywy rzecznika ŁOW NFZ pani Anny Leder. Odbyło się ono 3 września 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu. Szkolenie poprowadzili specjaliści z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które podlega Ministerstwu Zdrowia. Na szkolenie przybyło ponad osiemdziesięciu lekarzy (tyle osób może pomieścić się w sali konferencyjnej), chociaż akces udziału zgłosiło aż stu pięćdziesiećiu. Podczas szkolenia reprezentanci CSIOZ przedstawili zasady funkcjonowania e-recepty, która wchodzi nieodwołalnie do systemu z dniem 8 stycznia 2020 r., a także procesu podłączenia do platformy P1 (e-zdrowie). Odpowiadali również na wiele pytań dotyczących e-recepty oraz nadchodzących zmian w zakresie elektronicznych skierowań lekarskich i elektronicznej dokumentacji medycznej, które wchodzą do systemu od stycznia 2021 r. W świetle przedstawionych na szkoleniu informacji oraz pytań i kontrowersji zgłaszanych przez uczestników szkolenia, można być pewnym, iż wdrożenie w życie e-recepty będzie wielkim wyzwaniem zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, co może skutkować dużym chaosem organizacyjnym w tym zakresie.

Ze względu na duże zainteresowanie problemami przedstawianymi w trakcie szkolenia, Delegatura Sieradzka zaproponowała kolejne szkolenia, które zostały zaakceptowane przez panią Annę Leder i specjalistów z NFZ. Odbędą się one w następujących miejscach i terminach:

  • Starostwo Powiatowe w Zduńskie Woli – 15 października godz. 11:00,
  • Wojewódzki Szpital w Sieradzu – 15 października godz. 14:00.

Ostatnie dni przewodniczący Delegatury poświęcił na przygotowanie zapowiedzianego wcześniej spotkania historycznego „W hołdzie Bohaterom Polskiego Września `39”, które z okazji osiemdziesiątej rocznicy Kampanii Wrześniowej 1939 r. i Bitwy nad Wartą Armii ŁÓDŹ zorganizowano 15 września w Pałacu w Małkowie nad Wartą. Patronat honorowy nad tym patriotycznym przedsięwzięciem objął prezes Okręgowej Rady Lekarskie w Łodzi dr Paweł Czekalski. Więcej informacji z przebiegu uroczystości w osobnym materiale pod redakcją Ryszarda Poradowskiego.

W związku z przygotowaniami OIL w Łodzi do uroczystości z okazji trzydziestolecia reaktywacji samorządu lekarskiego, która odbędzie się 23 listopada 2019 r. w Łodzi, przewodniczący Delegatury Sieradzkiej, w porozumieniu z szefami organów komisji OIL przedstawił Prezydium ORL kandydatury koleżanek i kolegów z Delegatury Sieradzkiej do odznaczeń „Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego”. Prezydium ORL stanowi bowiem kapitułę tegoż odznaczenia.

Przewodniczący Delegatury dokonał też w ostatnim czasie rekonesansu obiektów, które mogą być miejscem najbliższego Okręgowego Zjazdu Lekarzy wiosną 2020 r. Delegatura Sieradzka jest organizatorem tegoż Zjazdu.

Najbliższe posiedzenie Delegatury Sieradzkiej w pełnym jej składzie zaplanowano na 1 października 2019 r. o godzinie 11:00.

 

Włodzimierz Kardas

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej