Data dodania: 24-01-2020


Co słychać w delegaturach: Delegatura Sieradzka

Włodzimierz Kardas

Tradycyjne we wtorek, 10 grudnia 2019 r., członkowie Delegatury Sieradzkiej spotkali się w biurze Delegatury na swym ostatnim posiedzeniu, kończącym mijający rok 2019. Na spotkanie przybyło 15 delegatów spośród 25 uprawnionych. Posiedzenie miało oczywiście świąteczną oprawę, o co zadbały panie z biura naszej Delegatury – Dorota Gawrych i Marta Kowalczyk. To dzięki nim na stołach znalazły się nie tylko świąteczne ozdoby, ale także świąteczne przysmaki.

Prowadzący posiedzenie Delegatury jej przewodniczący, piszący tę relację, złożył na wstępie życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim przybyłym oraz ich rodzinom i bliskim. Pogratulował także w imieniu własnym i całej Delegatury koleżance Irenie Elerowskiej zaszczytnego odznaczenia samorządowego „Medicus pro Medicis”. Wręczenie tegoż odznaczenia miało miejsce 7 grudnia 2019 r. w Warszawie podczas uroczystej gali z okazji trzydziestolecia samorządu lekarskiego. Pogratulował także wszystkim odznaczonym na uroczystości zorganizowanej z tej samej okazji przez OIL w Łodzi 23 listopada 2019 r.

Uczestnicy obu jubileuszowych gali podzielili się w czasie spotkania swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi organizacji i przebiegu obu uroczystości. Wyrazili też swoje opinie na temat działania samorządu lekarskiego i jego przyszłości.

W sprawach merytorycznych dyskutowano na temat wątpliwości związanych z planowanym od 8 stycznia 2020 r. wprowadzeniem obowiązku wystawiania recept w formie elektronicznej. Mimo szerokiej akcji szkoleniowo-informacyjnej dotyczącej tego tematu, przeprowadzonej wśród lekarzy na terenie Delegatury Sieradzkiej, pozostaje nadal wiele wątpliwości i obaw obejmujących ten problem. Przybyły na końcową część posiedzenia prezes ORL w Łodzi dr Paweł Czekalski poinformował zgromadzonych, że ustalenia Naczelnej Rady Lekarskiej z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim złagodziły wymogi rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept elektronicznych.

Niżej podpisany omówił również stan przygotowań do zorganizowania Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Łodzi, który odbędzie się w sobotę 28 marca 2020 r. we Włyniu koło Warty, a na zakończenie podziękował wszystkim delegatom za ich dotychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz samorządu w strukturach Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i życzył takiegoż zaangażowania w roku 2020.

Kolejne kwartalne spotkanie Delegatury, zgodnie z przyjętą wcześniej zasadą, odbędzie się 17 marca 2020 r. (po posiedzeniu ORL w dniu 3 marca).

 

wiceprezes ORL w Łodzi

lek. Włodzimierz Kardas