Data dodania: 28-10-2019


Co słychać w delegaturach: Delegatura Sieradzka

Robert Filipczak/Edyta Jankiewicz

Gościem specjalnym spotkania delegatów Delegatury Skierniewickiej 17 września 2019 r. była przewodnicząca Zarządu Regionu OZZL w Łodzi – Małgorzata Zatke-Witkowska. W swoim wystąpieniu przedstawiła problem podjęty w ostatnich miesiącach przez związkowców dotyczący czasu pracy lekarzy oraz postulaty związkowców o redukcję pracy zawodowej lekarzy do czterdziestu ośmiu godzin tygodniowo w ramach akcji „Zdrowa Praca”.

 Akcja podjęta we współpracy z Porozumieniem Rezydentów OZZL ma za zadanie uświadomienie lekarzom szkodliwości pracy ponad wyznaczony limit godzinowy. Wiąże się ona z brakiem bezpieczeństwa, wypaleniem zawodowym, chorobami, utratą życia rodzinnego i wszelkiego rodzaju uciążliwościami życia codziennego lekarza. Przepracowanie i sprzyjające mu wypalenie zawodowe to nie tylko problem lekarza, ale również pacjentów, na których niekorzystnie wpływa taka sytuacja.

Pomocą w uświadomieniu problemu mają być bardzo sugestywne plakaty, rozdawane przez przewodniczącą na spotkaniu. Jak wyjaśniła M. Zatke-Witkowska, do przepracowania lekarskiego dołącza się również bardzo zły stan systemu ochrony zdrowia, który praktycznie jest w zapaści. Postulaty akcji to również zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 procent PKB w ciągu trzech lat, likwidacja kolejek do specjalistów oraz likwidacja biurokracji w ochronie zdrowia. Delegaci podjęli dyskusję nt. „Zdrowej Pracy”, poruszone zostały problemy płacowe lekarzy zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach. Padły również propozycje dotyczące uzdrowienia złego stanu służby zdrowia oraz usprawnień w szybszym dotarciu pacjenta do specjalisty i lekarza POZ.

Ze spraw bieżących Delegatury przedstawiono kandydaturę Waldemara Grabowskiego na członka komisji w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, jak również kandydatury dwóch delegatek: Pauliny Białek oraz Teresy Biedrzyckiej-Kądzieli, wyznaczonych do składu komisji w postępowaniu konkursowym na stanowiska naczelnych pielęgniarek w ośrodkach: SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

W dalszej części spotkania wiceprezes Robert Filipczak przedstawił nominowane osoby z Delegatury Skierniewickiej do otrzymania odznaczeń „Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego”, które to wyróżnienia zostaną wręczone podczas obchodów trzydziestolecia reaktywowania samorządu lekarskiego w listopadzie br. w OIL w Łodzi.

Omówiono również apele i uchwały podjęte w czasie prac Prezydium i ORL.

Poruszono zagadnienia związane z zaplanowanymi na rok 2021 obchodami stulecia samorządu lekarskiego w Polsce. Ranga uroczystości związana jest z ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym, wymagającym mobilizacji poszczególnych okręgowych samorządów lekarskich.

Podsumowaniem spotkania delegatów było omówienie rajdu rowerowego lekarzy i ich rodzin, który odbył się w pięknej jesiennej aurze na początku września, w Nieborowie. Jak co roku brać lekarska dopisała z frekwencją, a rodzinna atmosfera sprawiła, że tegoroczna wyprawa rowerowa medyków i ich rodzin na długo zapadnie w pamięci uczestników.

 

wiceprezes ORL Robert Filipczak,

przewodniczący Delegatury Skierniewickiej OIL w Łodzi

 

Relację spisała i zdjęciamEdyta Jankiewiczi opatrzyła