Data dodania: 27-02-2020


Co słychać w delegaturach: Delegatura Skierniewicka

Robert Filipczak

We wtorek 18 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Delegatury OIL w Skierniewicach. Frekwencja wśród delegatów wyniosła 58,8 proc. Gościem specjalnym był Koordynator Działu Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL – Wojciech Łukomski, który zaprezentował w sposób przejrzysty i profesjonalny program – rządową aplikację GABINET.GOV.PL w zakresie dotyczącym e-recept i e-skierowań. Koleżanki i koledzy słuchali z należytą uwagą prezentacji i wyjaśnień oraz konstruowali wiele pytań do prelegenta. Temat spotkania cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania. Następnie niżej podpisany omówił i zapoznał delegatów z dokonaniami Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi i jej Prezydium. W kolejnym punkcie dyskutowano na temat aktualnych problemów w ochronie zdrowia w naszym kraju. Na koniec stanął temat przygotowań i uczestniczenia naszych delegatów w XXXVIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy we Włyniu, którego mistrzem ceremonii będzie wiceprezes, szef ziemi sieradzkiej (przewodniczący Delegatury OIL w Sieradzu – organizującej tegoroczny Zjazd), dr Włodzimierz Kardas [podobnie jak ja rodowity łodzianin]. Powracając do początku naszego spotkania – rozpoczęło się uroczyście. W imieniu prezesa ORL dr. Pawła Czekalskiego wręczyliśmy złotą odznakę „Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego” Pani Edycie Jankiewicz, pracującej z poświęceniem i zaangażowaniem prawie od początku istnienia najmniejszej Delegatury łódzkiej OIL. Ktoś z uczestników zebrania skomentował, że małe może być piękne [oczywiście mając na myśli naszą Delegaturę…].

 

Robert Filipczak

wiceprezes ORL,

przewodniczący Delegatury OIL w Skierniewicach