Data dodania: 7-05-2019


Co słychać w delegaturach? Sieradz

Włodzimierz Kardas

Pierwsze w 2019 r. posiedzenie Delegatury Sieradzkiej odbyło się 19 lutego. W posiedzeniu uczestniczył prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Paweł Czekalski, a spotkanie otworzył wiceprezes ORL, szef delegatury - Włodzimierz Kardas, życząc przybyłym wszystkiego najlepszego w Nowym Roku oraz wytrwałości w realizowaniu zadań w samorządzie lekarskim.

Delegatów poinformowano oficjalnie o przyznaniu naszej koleżance –                                                                                                                         lek. dent. Irenie Elerowskiej odznaczenia „Medicus Pro Medicis”, najwyższego odznaczenia Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. I. Elerowska jest nie tylko najaktywniejszą delegatką w Delegaturze Sieradz, ale także jedną z najaktywniejszych w całej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi. Jako jedyna przedstawicielka naszej delegatury była ( i jest nadal ) delegatem na okręgowe i krajowe zjazdy lekarzy wszystkich kadencji od 1989 r., tj. od początku reaktywacji samorządu lekarskiego i była obecna na wszystkich pięćdziesięciu zjazdach samorządu lekarskiego, w tym trzydziestu sześciu okręgowych  i czternastu krajowych.

Zebrani zostali poinformowani, że Prezydium ORL w Łodzi pozytywnie zaopiniowało kandydaturę dr n. med. Marka Rożnieckiego do odznaczenia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”. które będzie wręczone na zbliżającym się XXXVII Okręgowym Zjeździe Lekarzy 30 marca 2019 r. w Słoku k/Bełchatowa. Ustalono również kandydatury z Delegatury Sieradzkiej do Prezydium i Sekretariatu Zjazdu oraz do komisji zjazdowych:  mandatowo-regulaminowej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej. Poinformowano ponadto o możliwości dojazdu na obrady OZL do Słoka transportem zorganizowanym przez Biuro Delegatury.

Przybyłym delegatom rozdano anonimowe ankiety nt. wypalenia zawodowego, przygotowane w ramach projektu koordynowanego przez sekretarza ORL – Mateusza Kowalczyka. Zebrani wypełnili je na miejscu. W czasie dyskusji w części merytorycznej posiedzenia poruszono kilka problemów dotyczących bieżących spraw lekarzy, wśród których dominowały głównie kwestie płacowe. Nadal wiele wątpliwości budzą zapisy tzw. „ ustawy podwyżkowej” i ich realizacja w szpitalach powiatowych. Prezes P. Czekalski poinformował zebranych, iż w tej sprawie wystąpił z pismem do Narodowego Funduszu Zdrowia i czeka aktualnie na odpowiedz.

Problemem, który dotyczy praktycznie wszystkich szpitali w Polsce, w tym głównie powiatowych, są niedobory kadrowe wśród lekarzy. Skutkuje to nie tylko nadmiernym obciążeniem pracą na stanowiskach, na których koleżanki i koledzy są zatrudnieni, ale także wykorzystywaniem ich, niezgodnie zresztą z prawem, głównie w SOR i izbach przyjęć lub jednocześnie w dwóch oddziałach, w tym samym czasie pracy. Mimo, iż koledzy lekarze informują o tych nieprawidłowościach przełożonych i organy założycielskie, wskazując na potencjalnie negatywne skutki zarówno dla pacjentów, jak i dla nich samych w ramach odpowiedzialności zawodowej lub karnej, to pracodawcy lekceważą te uwagi. Zasygnalizowane tematy zapewne znajdą miejsce w dyskusji w czasie obrad OZL w Słoku k. Bełchatowa.

lek. Włodzimierz Kardas,

wiceprezes ORL w Łodzi