Data dodania: 3-07-2019


Co słychać w delegaturach Sieradz

W ostatnim czasie na terenie Delegatury Sieradzkiej przeprowadzono akcję plakatową w ramach ogólnopolskiej kampanii „SOR(RY). Tu ratuje się życie”, zainicjowanej przez Śląską Izbę Lekarską, a kontynuowaną przez inne izby, w tym OIL w Łodzi.

Stosowne plakaty w trzech wersjach graficznych zostały dostarczone przez niżej podpisanego do szpitali w Sieradzu, Łasku, Poddębicach, Wieluniu, Wieruszowie i Zduńskiej Woli, a następnie wywieszone w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz przy izbach przyjęć i ambulatoriach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Akcja plakatowa spotkała się z dużym zrozumieniem i uznaniem ze strony personelu medycznego tamtejszych placówek. Przy okazji miałem możliwość przeprowadzenia rozmów z dyżurującymi lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi, którzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i sugestiami na temat swojej pracy. 

W związku z obchodzonym w dniu 12 maja 2019 r. Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej, złożyłem dwa dni wcześniej wizytę w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej i przekazałem na ręce przewodniczącej jej Rady - mgr Anny Augustyniak stosowne życzenia w imieniu prezesa ORL w Łodzi - Pawła Czekalskiego oraz własnym […] Życzenia przekazane zostały również na ręce mgr położ. Katarzyny Wojtysiak – Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Wyszyńskiego w Sieradzu. Do życzeń dołączono symboliczne kwiaty i drobne upominki w postaci książek poświęconych pracy pielęgniarek i położnych („W czepku urodzone” Weroniki Nawary i „Pielęgniarki” Christie Watson). […]

 

Na przełomie kwietnia i maja trwały przygotowania związane z organizacją na terenie Delegatury Sieradzkiej, w ostatnia majową sobotę, XXIII Turnieju Szachowego Lekarzy o Mistrzostwo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, który w tym roku powrócił niejako „do korzeni”. Zorganizowany został bowiem w urokliwym parku MOSiR w Sieradzu, na tarasie Restauracji „Przystań” tuż nad brzegiem rzeki Warty, czyli tam, gdzie dwadzieścia trzy lata temu miał swój początek. Pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem imprezy, a także jej stałym uczestnikiem, jest doktor Jerzy Rzeńca– członek naszej Delegatury […]

 

Najbliższe posiedzenie Delegatury Sieradzkiej w jej pełnym składzie odbędzie się we wtorek 11 czerwca 2019 r. o godz.11:00 i będzie poświęcone głównie tematyce ostatniego XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy. Swój udział w posiedzeniu zapowiedział prezes Okręgowej Rady Lekarskiej - Paweł Czekalski. Serdecznie zapraszam na to spotkanie wszystkie Koleżanki i Kolegów - delegatów.

 

Włodzimierz Kardas, wiceprezes ORL w Łodzi,

 

przewodniczący Delegatury Sieradzkiej