Data dodania: 3-07-2019


Co słychać w delegaturach Skierniewice

Edyta Jankiewicz

Ostatnie posiedzenie Delegatury Skierniewickiej odbyło się 7 maja 2019 r. W spotkaniu uczestniczył prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi – Paweł Czekalski, który w pierwszej jego części zrelacjonował ostatnie posiedzenia zarówno ORL, jak i jego Prezydium.

 

Prezes P. Czekalski wspomniał też m.in. o inicjatywie izbowej, podjętej wspólnie z łódzkim Magistratem oraz Uniwersytetem Medycznym, dotyczącej  przeprowadzenia akcji szczepień przeciwko HPV wśród  młodzieży szkolnej Łodzi. Nawiązał również do inicjatywy ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”, popieranej przez wszystkie izby lekarskie w Polsce, która polegała na zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy mającej na celu przeciwdziałanie ruchom antyszczepionkowym.

 

Omówił ponadto decyzję ministra zdrowia z 13 kwietnia 2019 r. o przedłużeniu terminu stosowania druków recept zgodnych z obowiązującym dotychczas wzorem, a zarazem opóźnieniu o dwanaście miesięcy wejścia w życie nowego wzoru recept, co ma nastąpić od 18 kwietnia 2020 r. Zachęcał również do udziału w marszu protestacyjnym lekarzy, który zaplanowany jest w Warszawie, w dniu 1 czerwca, przypominając o zbliżającym się radosnym wydarzeniu izbowym, czyli Dniu Dziecka i organizowanym na tę okoliczność pikniku rodzinnym w siedzibie Izby przy ul. Czerwonej w Łodzi, w dniu 2 czerwca.

 

Dalszą część spotkania zdominowała dyskusja delegatów, dotycząca aktualnych problemów w ochronie zdrowia, a także problemów, jakie napotykają lekarze i lekarze dentyści w swojej codziennej pracy zawodowej. Mówili oni m.in. o czekającej ich wymianie kas fiskalnych w prywatnych gabinetach lekarskich, czy trudności występujących w pracy lekarza POZ, w tym: złożoności wypisywania przez nich kart zgonu, zakładania niebieskiej karty osobie pokrzywdzonej, czy konieczności wypełniania wielostronicowych druków zapotrzebowań na materiały medyczne. Delegaci wyszli również z inicjatywą wprowadzenia w łódzkiej Izbie procedury, dotyczącej telefonicznej identyfikacji lekarza, poprzez podawanie przez niego numeru prawa wykonywania zawodu, tak jak jest to praktykowane w innych izbach lekarskich

 

Zebranie zakończył wiceprezes ORL, przewodniczący Delegatury Skierniewickiej - lek. Robert Filipczak informacją, że z uwagi na problemy organizacyjne, spływ kajakowy rzeką Pilicą, organizowany rokrocznie w czerwcu przez Delegaturę, w tym roku nie odbędzie się.

 

Tekst i zdjęcie: Edyta Jankiewicz