Data dodania: 22-04-2018


Dentyści nadal bez uprawnień

Ponad rok temu, 13 stycznia 2017 r., Naczelna Rada Lekarska wystosowała specjalny apel do ministra zdrowia w sprawie podjęcia działań, mających na celu zmianę przepisów dotyczących wystawiania recept na leki i wyroby medyczne w ramach programu 75plus.

Przypomnijmy, że znowelizowana 18 marca  2016 r. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadziła dodatkowy art. 43a, na mocy którego osoby powyżej 75. roku życia uzyskały uprawnienia do nabywania  bezpłatnych medykamentów, które określa specjalny wykaz, będący załącznikiem do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Od września 2016 r. seniorzy mogą nabywać takie medykamenty na podstawie recepty wystawionej przez (jak stanowi wspomniany art. 43a, ust. 1 ): „lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo  wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa” .

Co w cytowanym przepisie wzbudziło szczególne wątpliwości interpretacyjne NRL? Przede wszystkim fakt, że zabrakło w nim określenia, doprecyzowującego, że chodzi w nim nie tylko o lekarza, który zaprzestał wykonywania zawodu, ale również lekarza dentysty, znajdującego się w takiej sytuacji. Z aktualnego brzmienia przepisu wynika bowiem, że  stomatolodzy zostali pozbawieni uprawnienia do wystawiania recept „ pro auctore” czy „pro familia” na bezpłatne leki w ramach programu 75plus, a przecież nie o to chyba chodziło w nowelizacji.

W sprawie tej nic się od ponad roku nie zmieniło, więc kwestia nowelizacji art. 43, ust1. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych powróciła w dyskusjach  (w tym m.in. na posiedzeniu Prezydium ORL w Łodzi, 6 marca br., jednym z ostatnich w siódmej kadencji samorządu.). Nadal też Naczelna Rada Lekarska domaga się rozszerzenia treści cytowanego przepisu, aby jasno stanowił on, że prawo do wystawiania recept dla seniorów powyżej 75 roku życia dotyczy: „lekarza albo lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa” .

(PP)