Data dodania: 12-05-2019


Dodatkowe 61 mln zł dla szpitali w Łódzkiem

Redakcja

61 milionów na zwiększenie ryczałtów dla szpitali w sieci w Łódzkiem, nielimitowane badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i operacje usunięcia zaćmy. Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ mają poprawić finanse szpitali oraz radykalnie skrócić czas oczekiwania na badania obrazowe i operacje ratujące wzrok - informuje w komunikacie ŁOW NFZ.

Zwiększenie wyceny świadczeń dla szpitali w Łódzkiem

 

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia NFZ zwiększył wyceny w zakresach leczenia szpitalnego - chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych. Dotyczy to blisko połowy grup z katalogu JGP (ok. 300 z 667), a tym samym blisko połowy wszystkich świadczeń realizowanych przez szpitale. Zmiana taryf została uwzględniona we właśnie wyliczonych ryczałtach dla szpitali. To rozwiązanie ma poprawić sytuację finansową szpitali - w skali kraju trafi do nich ponad 680 mln zł.

 

Łódzki OW NFZ  otrzymał z tej kwoty 47 milionów zł. Dyrektor ŁOW NFZ dodatkowo zwiększył ryczałty szpitali o 14 milionów złotych – ma to m.in. zapewnić pacjentom lepszą dostępność do leczenia w poradniach specjalistycznych przy szpitalach w sieci, a także zwiększyć o 10% finansowanie poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które prowadzą wszystkie szpitale powiatowe. W sumie szpitale w Łódzkiem zwiększą swój ryczałt na rok 2019 o 61 mln zł. Znaczna część tej kwoty trafi do szpitali powiatowych.

 

Według aktualnie ustalonych kwot ryczałtu PSZ na 2019 r.  wyższy  ryczałt otrzymają  niemal wszystkie szpitale w sieci, a w szczególności szpitale powiatowe, na przykład:

 

 

  • duży, wieloprofilowy szpital powiatowy na II poziomie PSZ otrzyma ryczałt zwiększony o 3,4 mln zł,
  • niewielki szpital powiatowy na I poz. PSZ zwiększy ryczałt o 1,8 mln zł,
  • duży szpital powiatowy na II poziomie PSZ w ponadstutysięcznym powiecie zwiększy ryczałt o 2, 7 mln zł,
  •  duży, wieloprofilowy szpital na II poziomie PSZ w Łodzi zwiększy ryczałt o 2,2 mln zł.

 

Nielimitowane zabiegi usunięcia zaćmy i diagnostyka TK i RM

 

Od 1 kwietnia NFZ finansuje nielimitowo badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) oraz operacje usunięcia zaćmy. Oznacza to, że po upływie kwartału NFZ opłaca wszystkie wykonane pacjentom badania i operacje.   

 

ŁOW NFZ na podstawie liczby dotąd wykonywanych badań (w 2018 r. 72 tys. RM i 95 tys. TK)  i kwoty (62 mln w 2018 r. ), którą przeznacza na badania  obrazowe, prognozuje wzrost o 9 mln złotych kosztów nielimitowanych badań obrazowych. Do placówek, w których operowani są pacjenci z zaćmą,  trafi o ok. 10 mln złotych więcej niż dotychczas. Skutki finansowe nielimitowanych procedur w skali kraju oszacowano na 220 mln złotych. Te rozwiązania mają na celu skrócenie kolejek, poprawę dostępności do tych procedur, a także polepszenie kondycji finansowej placówek medycznych, w tym szpitali wykonujących i badania, i operacje okulistyczne.  

 

Nasze analizy wskazują, że w Łódzkiem docelowo średni czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy w ciągu roku, w przypadkach pilnych, skróci się do miesiąca, a w przypadkach stabilnych do około roku.

 

Średni czas oczekiwania na tomografię powinien skrócić się do tygodnia w przypadkach pilnych i dwóch tygodni  w przypadkach stabilnych. Przewidujemy, że czas oczekiwania na rezonans magnetyczny skróci się do miesiąca dla pacjentów w stanie pilnym  i do dwóch miesięcy w przypadkach stabilnych. 

 

W Łódzkiem pacjenci mogą skorzystać z nielimitowanych badań rezonansem magnetycznym w 20 placówkach, w tym 9 na terenie Łodzi; z tomografii w 35 placówkach, w Łodzi – w 15.

 

W trosce o dalszą poprawę dostępności do diagnostyki obrazowej Dyrektor ŁOW NFZ ogłosił już postępowania konkursowe na świadczenia RM i TK w Łódzkiem. Rezultatem konkursów może być 5 nowych pracowni TK i 5 nowych pracowni RM w naszym województwie, które z kontraktem z NFZ od 1 lipca br.

 

Dodatkowe pieniądze na operacje endoprotezoplastyki i nadwykonania

 

ŁOW NFZ otrzymał i już przekazał placówkom medycznym dodatkowe środki na dalsze skracanie kolejek i zwiększenie dostępności do zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego – 16,3 mln.

 

20 mln zł  - to wysokość opłaconych przez ŁOW NFZ świadczeń wykonanych ponad limit w umowach świadczeniodawców w 2018 r. Ugody już zawarto.

 

(informaja ŁOW NFZ)