Data dodania: 5-01-2019


Dofininansowae jest, a jakoby go nie było

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia - Andrzej Jacyna wydał zarządzenie (nr 115/2018/DEF), zgodnie z którym świadczeniodawcy posiadający umowę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wystawiający zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, mogą składać wnioski o częściowy zwrot kosztów zakupu sprzętu komputerowego

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia - Andrzej Jacyna wydał zarządzenie (nr 115/2018/DEF), zgodnie z którym świadczeniodawcy posiadający umowę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wystawiający zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, mogą składać wnioski o częściowy zwrot kosztów zakupu sprzętu komputerowego na ten cel, a także ich oprogramowania i szkoleń. Informując bardziej precyzyjnie  -  mogli, gdyż termin składania wniosków minął… 15 grudnia br. Z tym, że wspomniane zarządzenie prezes NFZ wydał w dniu 6 listopada, a zostało ono opublikowane jeszcze kilka dni później. W tej sytuacji, niestety, nie wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z tej oferty, tym bardziej, że obowiązywała zasada „kto pierwszy, tym lepszy”.

Tymczasem wiceprezes NRL - dr n. med. Krzysztof Madej zwrócił się w dniu 27 listopada br. do ministra zdrowia - prof. dr hab. n. med. Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o rewizję przywołanego wyżej zarządzenia prezesa NFZ. Chodzi w nim o przyznanie wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, wystawiającym zwolnienia z pracy z powodu choroby, a nie tylko lekarzom POZ, dofinansowania na zakup urządzeń i oprogramowania informatycznego niezbędnego do wystawiania tych zaświadczeń w postaci elektronicznej. Zaapelował także o wprowadzenie dla lekarzy i lekarzy dentystów takich samych ulg podatkowych, jakie planowane są dla aptek z tytułu zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego niezbędnego do przyłączenia się do Platformy P1.

W piśmie zwrócił również uwagę, że lekarze i lekarze dentyści, wdrażający rozwiązania informatyczne do wystawiania elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy, e-skierowań, e-recept oraz elektronicznej dokumentacji medycznej, powinni mieć możliwość skorzystania z dofinansowania i ulg podatkowych na równych zasadach z innymi grupami zawodowymi.

Naczelna Izba Lekarska oczekuje w tej sprawie odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia, której do czasu oddania tego numeru „Panaceum” do druku - nie otrzymała. Z pełna treścią pisma wiceprezesa K. Madeja można się zapoznać na stronie internetowej NIL.

 

Opr. NS

 

Źródło: www.nil.org.pl