Data dodania: 26-03-2020


Fundusz pomocowy

Justyna Kowalewska

Naczelna Rada Lekarska informuje o stworzeniu funduszu, mającego na celu wsparcie lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony osobistej lekarzy i lekarzy dentystów oraz na cele wskazane przez darczyńców.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na potrzeby lekarzy i lekarzy dentystów, wynikające z
rozwijającej się sytuacji epidemicznej w Polsce, w dniu 19 marca 2020
r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę o stworzeniu
funduszu, mającego na celu wsparcie finansowe lekarzy i lekarzy
dentystów oraz ich rodzin. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na
zakup środków ochrony osobistej lekarzy i lekarzy dentystów oraz na
cele wskazane przez darczyńców.

Fundusz jest dowodem naszego solidaryzmu środowiskowego i izbowego w
tym trudnym czasie. O jego rozdysponowanie, tak aby pomoc trafiała do
najbardziej potrzebujących, zadba specjalny zespół.

Fundusz może być wspierany przez donatorów. Miło nam zakomunikować,
że mamy już pierwszego. Zapadła decyzja Fundacji Dominiki Kulczyk o
przekazaniu 20 mln zł na wsparcie walki z koronawirusem. Kwota ta
zasili nasz powstały fundusz i będzie przeznaczona na zakup sprzętu
do diagnostyki genetycznej real time PCR w celu wykrycia zakażenia
koronawirusem, a także na ekwipunek ochronny dla personelu medycznego
(maski z filtrem N95, kombinezony ochronne oraz na środki
antyseptyczne).

Fundusz ma tzw. charakter celowy i będzie zasilany z następujących
źródeł:

        * 2 mln zł przeznaczy Naczelna Izba Lekarska,

        * 1,3 mln zł pochodzić będzie z odpisu składki za marzec
przekazywanej do Naczelnej Izby Lekarskiej przez Okręgowe Izby
Lekarskie,

        * wpłat darczyńców.

Wszyscy, którzy chcą pomóc mogą to uczynić poprzez wpłatę
darowizny na konto Fundacji - dane do przelewu:

Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

Pamiętaj, ze możesz pomóc rozliczając swój PIT przekazując 1%
podatku na Fundacje Lekarze Lekarzom.
Nr KRS Fundacji Lekarze Lekarzom: 0000409693

Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
  00-764 Warszawa
  tel.: 22 559 13 00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 110 , 00-746 Warszawa.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej:
https://www.nil.org.pl/klauzula-informacyjna