Data dodania: 1-07-2019


G. Mazur w Radzie Uczelni

Zgodnie z zapisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podczas posiedzenia 28 marca br., powołał Radę Uczelni. Miło nam donieść, że w skład Rady wszedł dr n. med. Grzegorz Mazur, były prezes, obecnie wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

 

Gratulujemy!

 

Kadencja Rady Uczelni UM w Łodzi rozpoczyna się z dniem powołania, a zakończy 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z ustawą, do zadań Rady należy: opiniowanie projektu statutu uczelni i projektu strategii uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią i jej gospodarki finansowej, a także wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez senat).

G. Mazur jest członkiem Rady Uczelni spoza jej wspólnoty, podobnie jak prof. Aleksander Welfe (ekonometra, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego), dr n. med. Adam Kozierkiewicz (lekarz, ekspert w zakresie zdrowia publicznego) i mgr Zbigniew Pankiewicz (psycholog, ekspert w zakresie  m.in. ubezpieczeń zdrowotnych) . Obok nich w Radzie zasiedli pracownicy UM: prof. Anna Jegier i prof. Joanna Markowska. Dodatkową osobą, która automatycznie będzie jej członkiem, to przewodniczący Samorządu Studentów. Na przewodniczącego Rady Uczelni wybrano Z. Pankiewicza.

 

(Opr. NS)

 

 

 

Źródło: https//: umed.pl