Data dodania: 26-03-2020


GIS - najnowsze zalecenia

Publikujemy najnowsze zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Informacje do pobrania w załaczniku.