Grzegorz Krzyżanowski

Dr Grzegorz Krzyżanowski, skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

Dr Grzegorz Krzyżanowski, specjalista z zakresu urologii i chirurgii, ordynator oddziału urologicznego w Pabianickim Centrum Medycznym.

Dr Grzegorz Krzyżanowski jest Przewodniczacym Komisji Informacyjno-Wydawniczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.


Publikacje autora:

Otwarcie Sezonu „DR” 2019 Łyk kieleckiej historii, legend i… smaków

To było już czternaste Otwarcie Sezonu „DoctorRiders”. Tym razem w dniach 9 - 12 maja br. gościliśmy na przepięknej Ziemi Kieleckiej. Gospodarzem zlotu był Oleg Magdziarz, a patronat honorowy nad nim objął prezydent Kielc - Bogdan Wenta,...

Moje refleksje na temat jedności środowiska: Czas „rozejmu” się skończył

Naczelna Rada Lekarska, na posiedzeniu 22 marca br., wyraziła stanowczy sprzeciw wobec braku realizacji większości zapisów porozumienia z 8 lutego 2018 r., zawartego pomiędzy ministrem zdrowia oraz Porozumieniem Rezyden-tów...

Grzegorz Krzyżanowski: Świat, Europa już nam „uciekły”

Moje smutne refleksje na kanwie „tłustoczwartkowego” porozumienia rezydentów z ministrem. Porozumienie podpisane 8 lutego br. między lekarzami rezydentami i ministrem zdrowia - jest jak każde z dotychczasowych: trochę do przodu, ale brak...

DoctorRiders: Tajemnice Ziemi Kłodzkiej

Kolejny, już jedenasty, rajd członków Klubu „ DoctorRiders”, z cyklu Poznaj Swój Kraj, odbył się w dniach 3 -10 czerwca 2017 r. na Ziemi Kłodzkiej. Przyjechało ponad sześćdziesiąt osób, głównie rodziny, na czterdziestu kilku...

Otwarcie sezonu „DR”, Zamość 2017, czyli… Melomani z „DoctoRRiders”

Otwarcie sezonu motocyklowego Ogólnopolskiego Klubu Motocyklowego Lekarzy „DoctoRRiders” odbyło się w tym roku na Roztoczu, w Zamościu, w dniach 11–14 maja (czwartek–niedziela). Organizatorami byli Tereska i Janek Zydlewscy. Spisali się...

Posiedzenie Delegatury Łódzkiej 8 czerwca 2016 roku

Rzeczywiste wynagrodzenia dla lekarzy, całodobowa opieka prawna i ubezpieczenia OC dla lekarzy - to wybrane tematy, jakie podejmowano na posiedzeniu Delegatury 8...

Posiedzenie Delegatury Łódzkiej 8 czerwca 2016 roku

Całodobowa opieka prawna i ubezpieczenia OC dla lekarzy i lekarzy dentystów - to wybrane tematy, jakie pojawią się na najbliższym posiedzeniu...

List otwarty do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła

Od wielu lat piszę listy otwarte do kolejnych ministrów zdrowia oraz premierów RP w różnych sprawach, związanych z szeroko pojętą problematyką zdrowotną (wcześniej – dodam – walczyłem o wolny, demokratyczny ustrój w naszym kraju)....

Sezon motocyklowy „DoctorRiders” otwarty

Jasio Zydlewski, Paweł Cholewiński, Andrzej Wilk i ich żony to organizatorzy tegorocznego otwarcia sezonu motocyklowego „DoctorRiders”, które odbyło się w dniach 7 - 10 maja. Nasze pierwsze w tym roku oficjalne spotkanie zostało...