Po odzyskaniu w 1918 r. przez Polskę niepodległości, funkcjonowanie samorządu zawodowego zagwarantowano w art. 68 konstytucji marcowej, a na mocy ustawy z 2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania izb lekarskich powołano samorząd lekarski...

Wielkich medyków i społeczników w małych, prowincjonalnych miasteczkach nazywa się często Judymami. Z pewnością pokonywać muszą więcej przeszkód i rozwiązywać więcej problemów, niż lekarze w dużych ośrodkach uniwersyteckich.

Prof. Leszek Woźniak był utalentowanym karykaturzystą. Wśród patologów krąży Jego powiedzenie, że „nowotwór jest karykaturą prawidłowych tkanek”.

Czym jest człowieczeństwo? Według naukowej definicji - zbiorem cech określających człowieka. Ale człowieczeństwo to także postawa humanitarna. Można żyć długo, ale nie być ni razu człowiekiem – wyczytałem piękne słowa i od razu przyszła mi na...

Jak pisałam w poprzednim numerze „Panaceum”, w pierwszym odcinku artykułu poświęconego odpowiedzialności zawodowej lekarzy, zasady, na których została ona oparta, znane były od wieków. Pierwsza z nich to primum non nocere, druga – salus aegroti...

Na łamach „Panaceum” nr 11/2016, w rubryce „Portrety niepospolitych medyków”, jej autor Ryszard Poradowski opisał sylwetkę Józefa Michała Twarowskiego - łowickiego lekarza i ziemianina, pierwszego starosty łowickiego po odzyskaniu przez Polskę...

„Rzeczywiście, pewna ilość wyroków tak nie odpowiada poczuciu zwykłej sprawiedliwości, a nawet praworządności, że była skasowana przez czynniki miarodajne, wyższe i więcej zrównoważone. Bywały przypadki, że sądy Izb wydawały wyroki sprzeczne z...