Urodzony na terenach dzisiejszej Białorusi w 1902 r., zdobywa wiedzę w gimnazjach w Mińsku Litewskim i Mołodecznie. Maturę zdaje w polskiej szkole w Grodnie, by trafić wreszcie na studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Stefana Batorego w...

We wrześniu tego roku minęło dwadzieścia jeden lat od chwili, gdy pierwszy pacjent przekroczył próg Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w Szpitalu im. M Kopernika w Łodzi (obecnie - Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i...

„Medycyna urodziła się z niedoli, a jej rodzicami chrzestnymi były miłosierdzie i współczucie” – pisał Władysław Biegański (1857-1917), lekarz, filozof, etyk, działacz społeczny. Te słowa zostały przypomniane podczas obchodów jubileuszu sto...

- Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane. Ta żywa pamięć...

„Czuł i potrafił czuć niedolę drugich” – tak nieco patetycznie napisano o nim w stołecznym „Kurierze Warszawskim”, zaraz po jego niespodziewanej śmierci w lipcu 1852 r. w Sieradzu, gdzie był lekarzem wolno – praktykującym, jak to wówczas...

Mieszkańcy sędziwego grodu piotrkowskiego, obchodzącego w tym roku 800-lecie istnienia, wzięli sobie do serca naszą sugestię sprzed kilku laty i uhonorowali niepospolitego medyka, związanego z tym miastem, znakomitego laryngologa i pasjonata...

O doktorze Stanisławie Markiewiczu (1797-1845), zasłużonym lekarzu obwodu rawskiego, który zmarł podczas epidemii cholery w 1845 r., pisaliśmy już na naszych łamach („Panaceum” nr 9/2010). Tym razem chcemy przypomnieć postać jego syna, także...

Skromny właściciel niewielkiej farbiarni w Zgierzu, który przybył do tego miasta z Brandenburgii, nazywał się Jan Pfau (Paw). Szybko się spolonizował, przyjmując nazwisko Pawiński. Był jednym z tych, którzy tworzyli podwaliny przemysłu...