We wrześniu tego roku minęło dwadzieścia jeden lat od chwili, gdy pierwszy pacjent przekroczył próg Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w Szpitalu im. M Kopernika w Łodzi (obecnie - Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i...

„Medycyna urodziła się z niedoli, a jej rodzicami chrzestnymi były miłosierdzie i współczucie” – pisał Władysław Biegański (1857-1917), lekarz, filozof, etyk, działacz społeczny. Te słowa zostały przypomniane podczas obchodów jubileuszu sto...

- Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane. Ta żywa pamięć...

„Czuł i potrafił czuć niedolę drugich” – tak nieco patetycznie napisano o nim w stołecznym „Kurierze Warszawskim”, zaraz po jego niespodziewanej śmierci w lipcu 1852 r. w Sieradzu, gdzie był lekarzem wolno – praktykującym, jak to wówczas...

Mieszkańcy sędziwego grodu piotrkowskiego, obchodzącego w tym roku 800-lecie istnienia, wzięli sobie do serca naszą sugestię sprzed kilku laty i uhonorowali niepospolitego medyka, związanego z tym miastem, znakomitego laryngologa i pasjonata...

O doktorze Stanisławie Markiewiczu (1797-1845), zasłużonym lekarzu obwodu rawskiego, który zmarł podczas epidemii cholery w 1845 r., pisaliśmy już na naszych łamach („Panaceum” nr 9/2010). Tym razem chcemy przypomnieć postać jego syna, także...

Skromny właściciel niewielkiej farbiarni w Zgierzu, który przybył do tego miasta z Brandenburgii, nazywał się Jan Pfau (Paw). Szybko się spolonizował, przyjmując nazwisko Pawiński. Był jednym z tych, którzy tworzyli podwaliny przemysłu...

„Plaga egipska szerzy się w Łodzi. Prócz gruźlicy, która dziesiątkuje ludność naszego miasta, najbardziej rozpowszechnioną jest jaglica!” – pisał w 1925 r. dr G. na łamach „Ilustrowanej Republiki”. Zapadalność na jaglicę, zakaźną chorobę oczu,...