„Plaga egipska szerzy się w Łodzi. Prócz gruźlicy, która dziesiątkuje ludność naszego miasta, najbardziej rozpowszechnioną jest jaglica!” – pisał w 1925 r. dr G. na łamach „Ilustrowanej Republiki”. Zapadalność na jaglicę, zakaźną chorobę oczu,...

Owidiusz powiedział: Czasy się zmieniają, a my wraz z nimi (tempora mutantur et nos mutamur in illis). To było jednak dawno, jeszcze w starożytności. Być może dziś powiedziałby inaczej: Czasy się zmieniają lecz problemy trwają. Nie o polemikę z...

W 2017 r. mija 150 lat od założenia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego, które odegrało olbrzymią rolę w historii i rozwoju polskiej medycyny, zapoczątkowując działalność samorządu lekarskiego w Polsce. Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie,...

Skromny właściciel niewielkiej farbiarni w Zgierzu, który przybył do tego miasta z Brandenburgii, nazywał się Jan Pfau (Paw). Szybko się spolonizował, przyjmując nazwisko Pawiński. Był jednym z tych, którzy tworzyli podwaliny przemysłu...

„Jestem lekarzem, który w swoim życiu udzielił około stu tysięcy porad lekarskich. Dwanaście lat mej pracy oddałam Ubezpieczalniom Społecznym i chciałam teraz uświadomić sobie rezultaty tej pracy”.

Tak zaczęła swój pamiętnik dr Sabina...

Nie bez powodu mówi się, że kształt i kondycja drzewa zależy od tego, jakie soki wypija z ziemi. Tak jest i z ludźmi, a potwierdza to choćby życiorys doktora Mieczysława Kaufmana, lekarza ginekologa i społecznika. Zmarł w wieku zaledwie 52 lat,...

Sieradz, podobnie jak Piotrków Trybunalski, Radomsko czy Łódź, miał szczęście do wielkich lekarzy społeczników, którzy w swoim życiu nie ograniczali się jedynie do kurowania pacjentów. Życie na prowincji, szczególnie w mniejszych miejscowościach...

Dziewiętnastowieczna medycyna robiła olbrzymie postępy, ale daleko w tyle pozostawała ludzka mentalność i stan sanitarny naszych miast, miasteczek i wsi. Wielu medyków, szczególnie w drugiej połowie tego stulecia, wskazywało na brak podstawowej...