Skąd się brała społecznikowska pasja u wielu medyków i farmaceutów, szczególnie w okresie zaborów i międzywojnia? Niemal w każdym małym miasteczku, a nawet tak znaczących ośrodkach jak Piotrków Trybunalski, Sieradz czy Kalisz, pojawiali się jak...

Dziewiętnasty wiek, a zapewne także wcześniejsze stulecia, są okresem szczególnie ciężkiej próby dla prowincjonalnych medyków. Ziemie polskie pustoszą wówczas zarazy, wobec których lekarze są często bezsilni. Do dziś po epidemiach cholery w...