Był wybitnym zgierzaninem, choć urodził się w Łodzi i tam spoczywają jego prochy. To uznanie i szacunek zyskał dzięki długoletniej i ofiarnej pracy zawodowej oraz społecznej. Choć od śmierci Stanisława Fijałkowskiego minęło już prawie...

Jest coś symbolicznego w tym, że z niewielkiej podłowickiej wsi pochodzi dwóch znakomitych lekarzy, odnotowanych w annałach nauki i medycyny. Pierwszy z nich – Adam z Bochenia, zwany też Adamem Polakiem (pisaliśmy o nim w „Panaceum” nr 8-9/2014...

Skąd się brała społecznikowska pasja u wielu medyków i farmaceutów, szczególnie w okresie zaborów i międzywojnia? Niemal w każdym małym miasteczku, a nawet tak znaczących ośrodkach jak Piotrków Trybunalski, Sieradz czy Kalisz, pojawiali się jak...

Dziewiętnasty wiek, a zapewne także wcześniejsze stulecia, są okresem szczególnie ciężkiej próby dla prowincjonalnych medyków. Ziemie polskie pustoszą wówczas zarazy, wobec których lekarze są często bezsilni. Do dziś po epidemiach cholery w...