Data dodania: 3-07-2019


III Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów SOR w Pabianicach Powstała Biała Księga SOR

Dariusz Timler

W dniu 6 kwietnia 2019 r., w Hotelu Wełna w Pabianicach, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów SOR.

 

Uczestniczyło w nim siedemdziesięciu dwóch lekarzy z całego kraju. W Polsce mamy dwieście trzydzieści cztery Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Konferencja odbyła się w konwencji „quick coffee”, polegającej na tym, że uczestników dzieli się na grupy robocze, które co godzinę rotują się przy stolikach tematycznych.

 

Podczas konferencji w Pabianicach uczestnicy pracowali przy następujących stolikach tematycznych:

 

·       ekonomicznym - rozliczenia z NFZ

 

·       komunikacyjnym – komunikacja ZRM z SOR

 

·       legislacyjnym – Biała Księga SOR

 

·       leczenia i diagnozowania krwotoków

 

·       badawczym w zakresie medycyny ratunkowej

 

·       dotyczącym zestawów jednorazowych

 

W czasie konferencji powołano Polska Grupę Badawczą SOR (ang. Polish ED Research Group), która zajmować się będzie pracami wieloośrodkowymi dotyczącymi medycyny ratunkowej. Ważnym wydarzeniem było opracowanie Białej Księgi SOR przy stoliku legislacyjnym, która została przekazana: ministrowi zdrowia - Łukaszowi Szumowskiemu, konsultantowi krajowemu ds. medycyny ratunkowej - prof. Jerzemu R. Ładnemu, prezesowi Naczelnej Izby Lekarskiej - prof. Andrzejowi Matyji, prezesowi Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej - prof. Adamowi Nogalskiemu i prezesowi Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej - lek. Jackowi Górnemu

 

Uczestnicy ustalili termin IV Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów SOR na 18 kwietnia 2020 r.

 

 

 

dr hab. n. med. Dariusz Timler,

 

przewodniczący  III Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów SOR

 

 

Celem Białej Księgi SOR jest przedstawienie katalogu wybranych problemów występujących w tych oddziałach, z propozycjami ich rozwiązań, aby uzyskać poprawę jakości pracy SOR-ów i usługę medyczną zgodną z najwyższymi standardami. Ordynatorzy, zgromadzeni na konferencji w Pabianicach, zwrócili m.in. uwagę, że w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie szpitalnych oddziałów ratunkowych brak jest określenia minimalnej obsady personelu w SOR-ach. Rekomendują zatem, by minimum jeden lekarz przypadał na maksimum czterech czerwonych i pomarańczowych pacjentów oraz jeden lekarza na maksimum dwudziestu pięciu pacjentów na dobę. W przypadku pielęgniarek/ratowników medycznych, minimum jedna z tych osób powinna przypadać na każde stanowisko segregacji medycznej oraz co najmniej dwie na każdego lekarza zatrudnionego w oddziale, przy zapewnieni co najmniej jednego  ratownika medycznego/pielęgniarki na pięćdziesięciu pacjentów podlegających segregacji.

 

Zdaniem uczestników konferencji, konieczne jest wprowadzenie obowiązku uzyskania specjalizacji z medycyny ratunkowej u wszystkich tzw. Lekarzy Systemu, jeśli chcą pracować w SOR-ach lub Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM). Notabene, pojęcia „Lekarz Systemu” nie stosuje się w żadnym innym kraju, dlatego należy je wyeliminować do końca 2020 r. Ordynatorzy postulują także, aby w celu podniesienia jakości kształcenia, kompetencji i poprawy funkcjonowania SOR- ów, wprowadzić dla rezydentów w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej i lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej w trybie pozarezydenckim, obowiązkowy jednomiesięczny staż pracy w SOR w innym ośrodku akredytowanym, posiadającym centrum urazowe.

 

Biała Księga SOR zawiera w sumie dwadzieścia pięć punktów. Pełną listę postulatów ordynatorów, zgromadzonych na Konferencji w Pabianicach, publikujemy  na naszym portalu: panaceum.lodz.pl.

 

(Opr. NS)

 

Fot. B. Nowak