Data dodania: 25-01-2019


Irena Elerowska i Grzegorz Krzyżanowski z odznaczeniem Meritus Pro Medicis

Red.

Habemus nobilitatum Meritus pro Medicis. Nominum Irena Elerowska et Grzegorz Krzyżanowski VIVAT! Irena Elerowska, lekarz stomatolog z Sieradza, wieloletni członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi oraz Grzegorz Krzyżanowski, skarbnik ORL w Łodzi, były prezes i wiceprezes ORL w Łodzi otrzymali odznaczenia Meritus Pro Medicis.

 Odznaczenie Meritus Pro Medicis, ustanowione przez Naczelną Radę Lekarską w 2004 roku, przyznawane jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego. Odznaczenie przyznaje Kapitała Odznaczenia, do której należą: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,Wiceprezesi Naczelnej Rady Lekarskiej,Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich,Przewodniczący Komisji Etyki NRL,Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego,Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej noszący to Odznaczenie, inne osoby wybrane jednomyślnie przez Konwent Kapituły w drodze tajnego głosowani. 

 

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!