Data dodania: 11-02-2019


IX Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Pisać każdy może…”

Red.

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, na wniosek Literackiej Grupy Nieformalnej, działającej przy łódzkim Klubie Lekarza ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Pisać każdy może…” Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów oraz studentów uczelni medycznych, którzy amatorsko zajmują się twórczością poetycką lub prozatorską.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs trzy wiersze albo utwór prozatorski, nie przekraczający trzech stron arkusza formatu A-4  (wydruk z interlinią
i marginesami). Teksty –  w czterech egzemplarzach, podpisane godłem – należy przesłać najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r. pod adresem:

Okręgowa Izba Lekarska, 93-005 Łódź,  ul. Czerwona 3  

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS LGN)

Do zestawu tekstów powinna być dołączona zaklejona koperta, opatrzona tym samym godłem co teksty, w której znajdzie się imię i nazwisko autora,  jego adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego oraz  adres e-mail.  

UWAGA: Na kopercie nie można umieszczać nazwiska autora ani adresu zwrotnego.

Zgłoszone utwory będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach – oddzielnie prozy i poezji.  Przewidziane są nagrody pieniężne  oraz wyróżnienia rzeczowe. Jury zastrzega sobie też możliwość innego podziału nagród.

Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca  2019 r.  o godz. 17.00, w Klubie Lekarza OIL w Łodzi, przy ul. Czerwonej  3.      
Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wszelkich informacji – również dotyczących ewentualnych noclegów – chętnie udzieli Biuro OIL, tel. 42 683 17 01 (Iwona Szelewa).