Data dodania: 20-11-2018


Izby lekarskie przygotowały spot proszczepionkowy

Wyliczanka, to tytuł i główny temat spotu proszczepionkowego, przygotowanego przez Naczelną Izbę Lekarską. Spot ma przekonać społeczeństwo, że konsekwencje decyzji o niezaszczepieniu dziecka, poniesie nie tylko ono samo, ale również inne dzieci, z którymi spotka się w przedszkolu. Spot można obejrzeć na stronie internetowej, fanpejdżu i kanale You Tube Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Spot zatytułowany „Wyliczanka” nawiązuje do dziecięcej zabawy. Dzieci zamiast liczyć, wymieniają choroby zakaźne tj. polio, gruźlica, tężec i odra, które niegdyś wywoływały śmiertelne epidemie. Dzięki obowiązkowym szczepieniom ochronnym kilkadziesiąt lat temu praktycznie wyeliminowano występowanie tych chorób w społeczeństwie. Dziś – przez nasilający się trend antyszczepionkowy i coraz wyższy odsetek nieszczepionych osób w społeczeństwie, choroby wracają.

- Obowiązkowe szczepienia chronią nie tylko szczepione dzieci, ale także te, które z powodów zdrowotnych, nie mogą się im poddać. Dla nich zakażenie może oznaczać śmierć – tłumaczy dr Paweł Czekalski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. - Wysyłając do przedszkola nieszczepione dziecko, ryzykujemy rozwinięcie się epidemii takich chorób jak polio, ospa, czy odra. Wielu lekarzy pamięta jeszcze przypadki porażenia po polio, czy epidemię ospy w latach 60-tych. Nie chcemy powrotu epidemii – dodaje dr Czekalski.

Spot dostępny pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=05DMwkK01zQ

Spot proszczepionkowy ma być formą edukacji i promocji szczepień ochronnych wśród rodziców. Dr Czekalski podkreśla jednak, że sama edukacja nie wystarczy, ponieważ rośnie liczba rodziców, którzy odmawiają obowiązkowych szczepień swoich dzieci.

Samorząd lekarski rozpoczął więc zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawodawczym „Szczepimy bo myślimy”, który ma wprowadzić obowiązkowe szczepienia ochronne dla dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli. We wszystkich izbach lekarskich, w tym łódzkiej, rozpoczęła się zbiórka podpisów. Listy z podpisami znajdują się w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, a także na stronie OIL.

Najważniejszą zmianą, jaką chcą wprowadzić w ustawie autorzy projektu -Wrocławianie - społecznik Robert Wagner i adwokat Marcin Kostka „ O zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw”– jest obowiązek przedstawienia zaświadczenia o posiadaniu „obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień” przez dzieci przyjmowane do publicznego przedszkola. Projekt ustawy popiera samorząd lekarski, który pomaga w zbiórce podpisów.

- Projekt ustawy już niedługo trafi do parlamentu. Polega na uzależnieniu możliwości uczęszczania dzieci do państwowych przedszkoli po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu obowiązkowych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym z kalendarza szczepień – mówi Paweł Czekalski. - Rozpoczęliśmy już zbiórkę podpisów. Od złożenia projektu mamy trzy miesiące na zebranie 100 tys. podpisów. Myślę, ze znacznie tą liczbę przekroczymy. 

Samorząd lekarski, jak i indywidualni lekarze niezmienne podejmują wysiłki na rzecz promocji obowiązkowych szczepień ochronnych. Okręgowa Rada Lekarska, kilkukrotnie w oficjalnych stanowiskach i apelach jednoznacznie opowiedziała się za utrzymaniem obowiązkowych szczepień ochronnych. W ostatnim stanowisku w tej sprawie, z 23 października, ORL w Łodzi podkreśliła że „szczepienia ochronne uznaje za jedyną zgodną z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej skuteczną metodę zapobiegania chorobom zakaźnym, która powinna być stosowana w sposób wyprzedzający przed wystąpieniem zachorowań i zdecydowanie wspiera wszelkie działania, które propagują szczepienia ochronne  i przeciwdziałają inicjatywom mającym na celu ograniczenie czy wręcz całkowite zniesienie obowiązku szczepień”.