Data dodania: 15-12-2015


Kasy fiskalne ‒ nowa interpretacja

Jarosław Klimek

Od 2015 r. panuje powszechne przekonanie, że wizyta u lekarza, który nie ma kontraktu z NFZ, kończyć się musi wydaniem paragonu fiskalnego ‒ niezależnie, czy jest to jednoosobowy gabinet prowadzony przez lekarza lub lekarza dentystę (osobę fizyczną), czy duża przychodnia (osoba prawna, spółka), jedynie zatrudniająca osoby posiadające takie kwalifikacje. Taką wykładnię przepisów zmienia interpretacja ministra finansów z 28 października 2015 r.

Zgodnie z wydanym przez MZ postanowieniem (nr PT8.8101.354.2015TKE), podmioty lecznicze, które świadczą usługi na podstawie kontraktu z NFZ, a oferują także usługi komercyjne, nie są zobowiązane do ewidencjonowania przychodu na kasie fiskalnej od pacjentów „niekontraktowych”, jeżeli nie przekracza on 20 tys. zł. obrotu (wartość kontraktu z NFZ nie jest brana pod uwagę). Natomiast w przypadku prywatnej praktyki lekarskiej i dentystycznej, kiedy prowadzący ją jest jednocześnie podatnikiem i udzielającym usługi, istnieje obowiązek ewidencjonowania na kasie każdego przychodu, niezależnie od obrotu.

Należy pamiętać, że MZ wydał taką interpretację w związku z indywidualnym zapytaniem podmiotu leczniczego (centrum medycznego) i tylko on korzysta z niej bezpośrednio. Będzie ona jednak miała wpływ na interpretacje wydawane w podobnych stanach faktycznych.

Jarosław Klimek,

radca prawny OIL