Data dodania: 11-11-2016


Koło Młodych Lekarzy ma nowego przewodniczącego

Alina Paradowska

W dniu 4 października 2016 r., w Klubie Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, odbyły się wybory przewodniczącego Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów ORL w Łodzi. Grono młodych doktorów, w głosowaniu tajnym, wybrało jednogłośnie do pełnienia tej funkcji lekarza Wojciecha Kuncmana. Wybór nowego szefa KMLiLD został zaakceptowany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi na posiedzeniu 25 października br.

Nowy przewodniczący – elekt jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od stycznia 2015 r. działa w strukturach samorządu lekarskiego jako delegat na zjazdy lekarskie siódmej kadencji łódzkiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Sylwetkę lek. W. Kuncmana oraz  jego program działania Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów przybliżymy w następnym numerze „Panaceum”.

Alina Paradowska

Fot. A. Wojda