Data dodania: 25-08-2019


Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, kontynuując wieloletnią tradycję, serdecznie zaprasza do udziału w powakacyjnej

Ogólnopolskiej Wystawie Fotograficznej Lekarzy pod hasłem „Barwy świata”

 

Wystawa będzie miała miejsce w Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 w październiku. Hasło wystawy można interpretować na wiele sposobów, realizację tematu pozostawiamy więc inwencji oraz wyobraźni lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zechcą wystawić swoje prace.

 

Tegorocznej edycji wystawy, podobnie jak poprzednich latach, towarzyszyć będzie konkurs, w którym prace oceni jury złożone z profesjonalistów. Do udziału w wystawie i konkursie zapraszamy Koleżanki i Kolegów nie tylko z łódzkiej OIL, ale ze wszystkich okręgowych izb w Polsce.

 

Termin dostarczania fotografii upływa 4 października br. Zapraszamy do przesyłania prac na nośnikach danych lub drogą elektroniczną na adres e-mail: xxxxxxxx. Pozostawiamy też możliwość przekazania zdjęć w wersji papierowej, drogą pocztową na adres: OIL w Łodzi, ul.  Czerwona  3,  93-005  Łódź,    z  dopiskiem  „Konkurs  Fotograficzny”, a także osobiście  do  Biura  OIL w Łodzi.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu, każdy  uczestnik  może  dostarczyć  maksymalnie  osiem  zdjęć wykonanych  w  dowolnej  technice. Przyjmujemy zdjęcia w formacie  JPG, maksymalny ich wymiar to 7087  pikseli  dłuższego  boku. Minimalna  wielkość  zdjęć  w  wersji  papierowej  -  20 cm x 30 cm,  a  maksymalna -  30 cm x 45 cm. Do fotografii prosimy  dołączyć  informacje:  imię i  nazwisko,  specjalizacje , miejscowość  zamieszkania  Autora, a także ewentualnie tytuły poszczególnych zdjęć lub cyklu.

 

Wernisaż wystawy, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego, odbędzie się 20 października 2019 r. (niedziela), o godz. 17. Wystawa potrwa do 25 października br.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który określa warunki przystąpienia do Konkursu Fotograficznego.

 

Kontakt:

 

Sekretariat OIL w Łodzi (Iwona Szelewa),

 

tel. 42 683 17 01