Data dodania: 7-05-2019


Komunikat LKP

Kalina Jaskuła

Koleżanki i Koledzy. Zarząd Lekarskiej Kasy Pożyczkowej w Łodzi, przedstawia jak co roku krótkie sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2018.

1. W roku 2018  r. Zarząd LKP udzielił 224 pożyczki na łączną kwotę 3.378.900,00 PLN.

2. Z tytułu spłat pożyczek z bieżącego roku i lat poprzednich na konto LKP wpłynęła kwota 3.090.283,78 PLN, natomiast do spłaty pozostało 3.394.366,22 PLN.

3. Z tytułu składek członkowskich uzyskano 270.421 PLN.

4. W czerwcu 2018 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków LKP udzielono absolutorium Zarządowi LKP poprzedniej kadencji (2014-2018 ) i dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej LKP na kolejną kadencję (2018-2022).

5. Dzięki podejmowanym przez Zarząd LKP  właściwym decyzjom finansowym i organizacyjnym  Kasa posiada płynność finansową , a pożyczki udzielane są na bieżąco. Dało to możliwość podniesienia kwoty pożyczek do wysokości 8-krotnego wkładu własnego, do maksymalnej kwoty 25.000 PLN. Pierwszorazową pożyczkę, przyznawaną po 3 miesiącach członkostwa, pozostawiono w wysokości 5.000 PLN.

6. Do Lekarskiej Kasy Pożyczkowej zapisało się 42 nowych członków i aktualnie należy do niej 1127 osób.

Lekarska Kasa Pożyczkowa przy OIL w Łodzi istnieje już od 1992 r. i udziela pożyczek na korzystnych warunkach. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów, aby zostali członkami naszej LKP. Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 42 682 57 28, w godz. 9.00-15.00

Jednocześnie przypominamy, że obowiązkiem członków LKP jest systematyczne opłacanie składek członkowskich i spłacanie rat zaciągniętych pożyczek.

 

W imieniu Zarządu LKP przy OIL w Łodzi

- dr n med. Kalina Jaskuła, prezes

 

Łódź, 14 marca 2019 r.