Data dodania: 10-03-2019


Konferencja Konsultantów - Kardiologia 2019 Dbając o wysoką jakość opieki kardiologicznej

W połowie marca odbędzie się w Łodzi pierwsza Konferencja Konsultantów naszego województwa, która dotyczyć będzie szerokiej tematyki chorób serca i naczyń krwionośnych, stąd dodatek do tytułu - Kardiologia 2019. Inspiracją do jej zorganizowania było moje spotkanie z władzami Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, na które zapraszany jest każdy nowo powołany konsultant wojewódzki. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Paweł Czekalski zwrócił wówczas uwagę na jedno z głównych zadań konsultanta, jakim jest dbałość o wysoką jakość opieki zdrowotnej w danej dziedzinie.

Realizując tę misję, zaprosiłem do wspólnego wystąpienia na forum konferencyjnym ekspertów, zajmujących się chorobami układu krążenia, czyli konsultantów wojewódzkich w dziedzinach: kardiochirurgii - prof. dr hab. n. med. Michała Krejcę, kierownika Kliniki Kardiochirurgii CSK UM w Łodzi oraz hipertensjologii - dr n. med. Jana Krekorę, z Kliniki Kardiologii  Regionalnego Centrum Chorób Serca im dr S. Sterlinga CSK UM w Łodzi, a także prof. dr hab. n. med. Jerzego Krzysztofa Wranicza, kierownika Kliniki Elektrokardiologii CSK UM w Łodzi.Wszystkim zadałem pięć zasadniczych pytań, proponując im dość długie - jak na standardy współczesnych konferencji - wypowiedzi na ich temat, do czterdziestu pięciu minut, uzupełnione obligatoryjną, piętnastominutową dyskusją.

Pytania te dotyczą w każdej ze wspomnianych dziedzin:

1) kluczowych elementów najnowszych wytycznych postępowania;   

Takie ujęcie tematu, dotyczącego podsumowania najnowszej wiedzy medycznej, zmusza wykładowców do skupienia się jedynie na tych elementach, które uległy zmianie, bądź stały się niesłychanie istotne z praktycznego punktu widzenia.

2/ ważnych informacji z praktyki klinicznej;

W tej części chodzi o skupienie się wykładowców na tych elementach, wokół których ogniskuje się jego praktyczna aktywność. Dynamika współczesnej wiedzy na temat chorób serca i naczyń wymusza bowiem ciągłe doskonalenie się w szeregu zagadnieniach z zakresu diagnostyki i terapii.

3) najświeższych danych z terenu naszego województwa;

Najbardziej aktualne informacje na temat występowania chorób układu krążenia na naszym terenie można pozyskać zarówno od ordynatorów oddziałów kardiologicznych i kierowników klinik, jak i z Łódzkiego Oddziału NFZ. Dysponujemy na ten temat bardzo szczegółowymi danymi z 2017 i 2018 roku, co pozwala wykładowcom na dostrzeżenie trendu zmian struktury omawianych schorzeń w województwie.

4) najczęstszych błędów i optymalizacji ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych;

Jest to zasadnicza część wystąpień ekspertów, ich wykłady na ten temat mają wypełnić lukę pomiędzy statystycznym przedstawieniem rocznego odsetka zgonów na choroby układu krążenia, a losami konkretnych pacjentów. Wykładowcy pracują od wielu lat w swoich dziedzinach, lecząc tysiące pacjentów i wnikliwie analizując ich losy. Nierzadko klarowny obraz choroby, wskazujący na stopień zagrożenia powikłaniami i zgonem, ujawnia się po wielu latach jej trwania. Analizując wyniki wieloletniego leczenia, eksperci znajdują optymalną drogę prowadzącą do szybkiego postawienia właściwego rozpoznania i bezzwłocznego wdrożenia najskuteczniejszej terapii.

5) aktualności z dziedziny diagnostyki i terapii chorób układu krążenia.

W tej części chodzi o zaprezentowanie przez ekspertów własnego spojrzenia na pojawiające się innowacyjne formy diagnostyki i terapii w chorobach układu krążenia. Spośród bogatego armamentarium, wykładowcy mają dokonać wyboru tych nowości, które można wdrożyć natychmiast w naszych poradniach i oddziałach.

xxx

Aby przybliżyć Państwu powyższą listę zagadnień z dziedziny kardiologii, w której jestem konsultantem wojewódzkim, krótko omówię założenia swojego wystąpienia, jakie chcę przedstawić w czasie Konferencji Konsultantów.

Na wstępie zamierzam zaprezentować zasadnicze elementy nowych wytycznych dotyczących rewaskularyzacji mięśnia sercowego i zmodyfikowanych zasad leczenia przeciwpłytkowego. Zatrzymam się chwilę nad wyjaśnieniem praktycznego znaczenia troponin, pozostając zgodny z nowo opublikowaną definicją zawału serca. Nowością jest uwzględnienie sytuacji, w której podwyższone stężenie troponin wskazuje nie na zawał serca, ale na uszkodzenie miokardium, typowe dla wielu innych jednostek chorobowych.

W drugiej części skupię się na klarownym przedstawieniu wady aortalnej serca, której częstość stale i bardzo szybko wzrasta. Począwszy od badania klinicznego, poprzez echokardiograficzne rozpoznanie, aż do kwalifikacji operacyjnej w przypadku tej wady - zwrócę uwagę na dwa, niezwykle istotne elementy. Pierwszy - to ustalenie wskazań do zmiany sposobu leczenia z klasycznej, operacyjnej wymiany zastawki na implantację przezskórną metodą TAVI. Drugi - to sposób przygotowania pacjenta do leczenia interwencyjnego ze szczególnym uwzględnieniem trybu ambulatoryjnego.

Część trzecia zdominowana będzie przez dostrzeżoną w tym roku zmianę na pozycji lidera klinicznych rozpoznań szpitalnych. Nie jest nią już choroba wieńcowa lecz niewydolność serca. Mówienie o epidemii niewydolności serca w Polsce zyskało wymierny kształt, z dominacją ponad sześciu tysięcy hospitalizacji ze znacznym obciążeniem naszych oddziałów oraz płatnika - NFZ.

W kolejnej części nawiążę do powyższego spostrzeżenia i kilka uwag poddam pod rozwagę kardiologów pracującym w poradniach, gdzie  króluje jeszcze „stara” koncepcja rozpoznawania chorób serca. Wśród rozpoznań ambulatoryjnych w naszym województwie dominuje nadciśnienie tętnicze i stabilna choroba wieńcowa, natomiast niewydolność serca stanowi margines, z liczbą przypadków niewiele przekraczającą liczbę hospitalizacji. Zadaję sobie pytanie, czy chorzy z niewydolnością serca leczeni są w innych poradniach niż kardiologiczne? Czy też może lekarze realizują opiekę ambulatoryjną w przypadku niewydolności serca, uzasadniając to starym kodem choroby poprzedzającej to schorzenie? A może pacjenci z tą ciężką i obarczoną dużą śmiertelnością chorobą w ogóle nie trafiają do poradni, gdzie przecież powinno się dokonywać optymalizacji farmakoterapii, ukierunkowanej na zapobieganie zaostrzeniom? Może stąd jest tyle hospitalizacji przypadków zaostrzeń niewydolności serca? To będą ważne pytanie w dyskusji.   

W ostatniej części poinformuję o wdrażanym właśnie przez NFZ nowym programie lekowym dla pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną, w którym refundowane będą niezwykle drogie innowacyjne leki z grupy przeciwciał anty-PCSK9. Przedstawię zasady kwalifikacji do programu oraz ośrodki na terenie województwa, wybrane , wspólnie z  ŁOW NFZ do prowadzenia tej terapii. Inicjacja programu jest wielkim sukcesem i szansa dla  bardzo zagrożonych pacjentów . Wspomnę także o kilku innych zmianach w terapii chorób serca, które zostały zainicjowane w ostatnich miesiącach.

Bardzo gorąco zaprasza na Konferencji Konsultantów- Kardiologia 2019, która odbędzie się w Łodzi w dniu 16 marca br. (podstawowe informacje o konferencji i sposób rejestracji - str. xxx „Panaceum”).

prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż,

 

 

Autorem artykułu jest prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dla regionu łódzkiego, kierownik Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób Naczyń, Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi.