Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

Czerwona 3
93-005 Łódź

mail: panaceum@oil.lodz.pl
tel: 42 683 17 10

 

Osoba do kontaktu: Alina Paradowska (Sekretarz redakcji)

 

Terminy spotkań Kolegium Redakcyjnego Panaceum w 2019 r. 

Zawsze środy, godz. 14.00

Kolegium - 9 stycznia 2019: spis treści do Nr 1-2/2019  - odbyło się

Kolegium – 30 stycznia 2019 : ocena wydania Nr 1-2; projekt merytoryczny nr 3/2019      odbyło się   

Kolegium - 6 lutego 2019 : spis treści do Nr 3/2019 odbyło się

Kolegium – 27 lutego 2019 : ocena wydania Nr 3; projekt merytoryczny nr 4/2019     odbyło się        +  Komisja Informacyjno-Wydawnicza  

Kolegium – 6 marca 2019 : spis treści do Nr 4/2019  odbyło się

Kolegium – 27 marca 2019 : ocena Nr 4; projekt merytoryczny nr 5/2019   odbyło się

Kolegium – 17 kwietnia 2019 : spis treści do Nr 5/2019  odbyło się

Kolegium – 08 maja 2019 : ocena wydania Nr 5; projekt merytoryczny nr 6/2019

Kolegium – 15 maja 2019 : spis treści do Nr 6/2019 +  Komisja Informacyjno-Wydawnicza                                      

Kolegium – 5 czerwca 2019 : ocena wydania Nr 6; projekt merytoryczny nr 7-8/2019

Kolegium – 12 czerwca 2019 : spis treści do Nr 7-8/2019   

Kolegium – 03 lipca 2019 : ocena wydania Nr 7-8; 

Kolegium – 28 sierpnia 2019 – wstępne omówienie projektu merytorycznego nr 9-10       

Kolegium – 4 września 2019 : projekt merytoryczny Nr 9-10; 

Kolegium – 11 września 2019 :  spis treści do Nr 9-10/2019

Kolegium – 02 października 2019 : ocena wydania Nr 9-10: projekt merytoryczny nr 11/2019

Kolegium – 09 października 2019 : spis treści do Nr 11/2019

Kolegium – 30 października 2019 : ocena wydania Nr 11; projekt merytoryczny nr 12/2019

Kolegium – 27 listopada 2019 : spis treści do Nr 12/2019

Kolegium – 18 grudnia 2019 : ocena wydania Nr 12/2019; projekt merytoryczny nr 1-2/2020 +  Komisja Informacyjno-Wydawnicza