Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

Czerwona 3
93-005 Łódź

mail: panaceum@oil.lodz.pl
tel: 42 683 17 10

 

Osoba do kontaktu: Alina Paradowska (Sekretarz redakcji)

 

Terminy spotkań Kolegium Redakcyjnego Panaceum w 2019 r. 

Zawsze środy, godz. 14.00

Kolegium – 18 grudnia 2019 : ocena wydania Nr 12/2019; projekt merytoryczny nr 1-2/2020 +  Komisja Informacyjno-Wydawnicza

 

Terminy spotkań Kolegium Redakcyjnego Panaceum w 2020 r. 

Kolegium - 8 stycznia 2020: spis treści do Nr 1-2/2020  

Kolegium – 29 stycznia 2020 : ocena wydania Nr 1-2; projekt merytoryczny nr 3/2020      

Kolegium - 12 lutego 2020 : spis treści do Nr 3/2020

Kolegium – 4 marca 2020 : ocena wydania Nr 3; projekt merytoryczny nr 4/2020     

Kolegium – 11 marca 2020 : spis treści do Nr 4/2020 

Kolegium – 1 kwietnia 2020 : ocena Nr 4; projekt merytoryczny nr 5/2020  

Kolegium – 15 kwietnia 2020 : spis treści do Nr 5/2020 

Kolegium – 6 maja 2020 : ocena wydania Nr 5; projekt merytoryczny nr 6/2020

Kolegium – 13 maja 2020 : spis treści do Nr 6/2020 

Kolegium – 3 czerwca 2020 : ocena wydania Nr 6; projekt merytoryczny nr 7-8/2020

Kolegium – 17 czerwca 2020 : spis treści do Nr 7-8/2020   

Kolegium – 8 lipca 2020 : ocena wydania Nr 7-8; 

Kolegium – 12 sierpnia 2020    : projekt merytoryczny Nr 9/2020

Kolegium – 19 sierpnia 2020 : spis treści Nr 9/2020

Kolegium – 9 września 2020 :  ocena wydania Nr 9/2020; projekt merytoryczny nr 10/2020

Kolegium – 16 września 2020 : spis treści do Nr 10/2020

Kolegium – 7 października 2020 : ocena wydania Nr 10/2020; projekt merytoryczny nr 11/2020

Kolegium – 14 października 2020 : spis treści  Nr 11

Kolegium – 4 listopada 2020 : ocena wydania Nr 11; projekt merytoryczny nr 12/2020

Kolegium – 18 listopada 2020 : spis treści do Nr 12/2020

Kolegium – 9 grudnia 2020 : ocena wydania Nr 12/2020