Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

Czerwona 3
93-005 Łódź

mail: panaceum@oil.lodz.pl
tel: 42 683 17 10

 

Osoba do kontaktu: Alina Paradowska (Sekretarz redakcji)

 

Terminy spotkań Kolegium Redakcyjnego Panaceum w 2019 r. 

Zawsze środy, godz. 14.00

Kolegium - 9 stycznia 2019: spis treści do Nr 1-2/2019  

Kolegium – 30 stycznia 2019 : ocena wydania Nr 1-2; projekt merytoryczny nr 3/2019         

Kolegium - 6 lutego 2019 : spis treści do Nr 3/2019

Kolegium – 27 lutego 2019 : ocena wydania Nr 3; projekt merytoryczny nr 4/2019             

Kolegium – 6 marca 2019 : spis treści do Nr 4/2019

Kolegium – 27 marca 2019 : ocena Nr 4; projekt merytoryczny nr 5/2019 

Kolegium – 17 kwietnia 2019 : spis treści do Nr 5/2019

Kolegium – 08 maja 2019 : ocena wydania Nr 5; projekt merytoryczny nr 6/2019

Kolegium – 15 maja 2019 : spis treści do Nr 6/2019

Kolegium – 5 czerwca 2019 : ocena wydania Nr 6; projekt merytoryczny nr 7-8/2019

Kolegium – 12 czerwca 2019 : spis treści do Nr 7-8/2019   

Kolegium – 3 lipca 2019 : ocena wydania Nr 7-8; projekt merytoryczny nr 9-10/2019

Kolegium – 14 sierpnia 2019 : spis treści do Nr 9-10/2019      

Kolegium – 4 września 2019 : ocena wydania Nr 9-10; projekt merytoryczny nr 11/2019

Kolegium – 9 października 2019 : spis treści do Nr 11/2019

Kolegium – 30 października 2019 : ocena wydania Nr 11; projekt merytoryczny nr 12/2019

Kolegium – 27 listopada 2019 : spis treści do Nr 12/2019

Kolegium – 18 grudnia 2019 : ocena wydania Nr 12/2019; projekt merytoryczny nr 1-2/2020