Data dodania: 14-03-2017


Korzystanie ze środowiska - Zmiany w przepisach

Prywatnie praktykujący lekarze i lekarze dentyści (jako przedsiębiorcy), u których roczna opłata za każdy z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł, nie będą już musieli w przyszłości składać stosownych wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust 1 i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (tekst ujedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.). Ostatnie takie sprawozdania do urzędu marszałka województwa za 2016 r. są zobowiązani złożyć do 31 marca 2017 r.

Obowiązek składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska spoczywa na przedsiębiorcach, których działalność ma wpływ na środowisko, np. w wyniku użytkowania pojazdów osobowych, własnych kotłowni lub ujęć wody. Ten obowiązek mają również ci, którzy nie musieli obliczonych przez siebie opłat uiszczać, bo ich wysokość była zbyt niska. Aktualne zwolnienie w tym zakresie dotyczy przedsiębiorców, dla których opłata nie przekracza 800 zł, a do takich należą zwykle lekarze i lekarze dentyści, prowadzący praktyki zawodowe.

Wspomniane na wstępie ułatwienie wprowadził tzw. pakiet przedsiebiorcy, tj.  ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, której przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2016, poc. 2255).

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: https://bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/sprawy...

(NS)