Data dodania: 29-10-2019


Lekarz rodzinny a e-zdrowie

Agnieszka Danowska-Tomczyk

W sobotę 19 października br. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej spotkali się lekarze rodzinni na konferencji „Łódzkie spotkania z medycyną rodzinną”. Tegoroczna edycja zdominowana była przez e-zdrowie.

Po krótkim powitaniu, konferencję rozpoczęła prezentacja mec. Agnieszki Andrzejewskiej, która przedstawiła najnowszy stan przepisów prawnych, dotyczących zagadnień związanych z e-zdrowiem. Nie tylko omówiła ustawy i ich nowelizacje, ale również skomentowała szanse i zagrożenia płynące z tych zmian. I tak np. nowa ustawa zakłada, że prawo do wypisywania e-recept otrzymają asystenci medyczni, ale brakuje nowelizacji, pozwalającej asystentowi być obecnym przy czynnościach medycznych.

Mec. A. Andrzejewska wytłumaczyła także, że choć na jednej e-recepcie można wypisać tylko jeden lek, to można – na wzór dotychczasowych praktyk i wypisania do pięciu leków na jednej recepcie – stworzyć pakiet e-recept, tworzących jedną elektroniczną receptę zbiorczą. Ma być to ułatwienie dla pacjentów, którzy nie mogą wykupić leków w jednej aptece. Po wprowadzeniu pakietu e-recept, farmaceuta zrealizuje pojedyncze e-recepty na leki, które są dostępne w jego placówce. Pozostałą część z pakietu, pacjent będzie mógł wykupić w innej aptece.

E-recepta może być ważna nawet 365 dni – ma to ułatwić dostęp do leków osobom przewlekle chorym. Jednak jednorazowo pacjent będzie mógł wykupić zapas leku na 180 dni. Ustawodawca nie precyzuje jednak, kiedy może dokupić kolejną część, na kolejne dni: – Być może już na drugi dzień po wykupieniu tamtej partii? Nie ma tu jasnych zapisów – informowała mec. A. Andrzejewska. Uczuliła także medyków na niuanse systemu dotyczące wspomnianego już terminu ważności e-recepty – jeśli lekarz nie zaznaczy inaczej, recepta będzie ważna 30 dni. Podobnie z określeniem odpłatności i programem „Leki 75+”, które również trzeba odpowiednio zaznaczyć w systemie.

Mec. A. Andrzejewska wspomniała również o planach na dalszą przyszłość: od 8 stycznia  2021 r. wprowadzone zostaną obowiązkowe e-skierowania, a w lipcu 2020 r. rozszerzone zostaną funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (IKP), gdzie będzie można m.in. złożyć deklarację wyboru lekarza POZ, złożyć wniosek o EKUZ, a nawet uzyskać informację o tym, że lek, który pacjent wykupił, został wycofany przez GIF. Dotychczas te wieści były dystrybuowane jedynie przez komunikaty prasowe. Teraz, przy informatyzacji, w IKP będą zapisane serie wykupionych leków przez konkretnych pacjentów.

Wraz z rozpoczęciem panelu o e-receptach, pojawili się kolejni uczestnicy – to kolejny dowód na to, że jest to temat wyjątkowo gorący i generujący mnóstwo pytań. Justyna Pancerow, kierownik Wydziału Wdrożeń Systemu P1 z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) krok po kroku omówiła, co trzeba zrobić, by zacząć wypisywać e-recepty (piszemy o tym także na s. 14), a także pokazała, jak wygląda przykładowy SMS i e-mail z e-receptą wysyłany do pacjentów z zarejestrowanym IKP, a także jak wygląda wydruk informacyjny, dla pacjentów bez IKP. Jest podobny do klasycznych recept, dlatego wielu pacjentów nawet nie jest świadomych, że korzystają z e-recept. Przedstawicielka CSIOZ opowiedziała również o możliwościach, jakie daje IKP z perspektywy pacjenta – m.in. możliwość ustanowienia pełnomocnictw (np. dorosłe dziecko może uzyskać pełnomocnictwo dla rodzica-seniora), a także pełna informacja o przepisanych lekach, łącznie z dawkowaniem.

Ze względu na fakt, iż mnóstwo lekarzy prowadzących jednoosobową praktykę bez systemu gabinetowego, martwi się, jak będzie wypisywać e-recepty, Justyna Pancerow przybliżyła temat aplikacji gabinet.gov.pl, którą można obsługiwać zarówno z poziomu przeglądarki w komputerze lub poprzez smartfony. Aplikacja ta ma również umożliwić wypisywanie e-recept lekarzom podczas wizyt domowych.

Lekarze mieli sporo pytań do przedstawicielki CSIOZ, np. kto zarządza kontem IKP niepełnoletnich pacjentów? Osobą uprawnioną jest oczywiście rodzic lub opiekun prawny, do momentu uzyskania pełnoletności przez pacjenta. Wówczas rodzic traci dostęp i pełnomocnictwo do konta dziecka.

Lekarze już korzystający z e-recept zwracali również uwagę na problemy techniczne, np. trudności związane z anulowaniem jednej e-recepty z pakietu. Uczestnik konferencji zwrócił uwagę, że źle zaznaczył odpłatność na jednej e-recepcie, więc chciał ją anulować (nie ma możliwości poprawienia e-recepty), natomiast pojawił się błąd systemu, gdyż pacjent wykupił już pozostałe leki z pakietu i – mówiąc kolokwialnie – system „zgłupiał”. Inna uczestniczka wspominała, że system zapytał ją, czy chce kontynuować zwolnienie pacjenta, który na żadnym zwolnieniu wcześniej nie był… Widać zatem, że system nie działa perfekcyjnie, a czasu na poprawki jest coraz mniej…

Specjaliści CSIOZ czekają na pytania lekarzy dotyczące e-recept e-recepta@csioz.gov.pl lub poprzez infolinię techniczną pod numerem telefonu 19457 w godz.6–21, 7 dni w tygodniu.