Data dodania: 3-07-2019


Leszek Woźniak - karykaturzysta

Prof. Leszek Woźniak był utalentowanym karykaturzystą. Wśród patologów krąży Jego powiedzenie, że „nowotwór jest karykaturą prawidłowych tkanek”.

 

Sam twierdził, że właśnie obserwacje mikroskopowych obrazów atypowych narządów inspirują go do ukazywania postaci w „krzywym zwierciadle”.

 

Jego hobby pojawiło się już w czasach młodzieńczych, a w czasie studiów rozwinęło się. Rozpoczął wówczas współpracę z „Dziennikiem Łódzkim” i publikował na jego łamach karykatury znanych łodzian: głównie sportowców, ale też ludzi nauki i kultury. Później - kończąc studia na Wydziale Lekarskim  AM w Łodzi - narysował barwne karykatury swoich profesorów i wykładowców, które ukazały się w albumie pt. „Gaudeamus”. Kiedy intensywnie zajął się pracą naukową, ograniczył na trochę swoją twórczość graficzną, ale o swoim hobby nie zapomniał. Gdy do niego powrócił, z zapałem rysował swoich kolegów z pracy -  lekarzy, głównie patomorfologów, ale też lekarzy dentystów, wykładowców akademickich.

 

Leszek Woźniak wykonał grubo ponad dwa tysiące karykatur. Niestety, część tych wcześniejszych, zostało w 1950 r. skonfiskowanych przez jakąś tajemniczą komisję partyjną pod pretekstem „niedopuszczalnego naigrawania się z autorytetów w państwie socjalistycznym”. Zdecydowaną większość udało się jednak wydać w formie książkowej. W sumie ukazało się chyba siedem albumów z Jego karykaturami. Były one też prezentowane na licznych wystawach w Łodzi oraz w innych miastach Polski.

 

(Opr. NS)

 

 

 

Grafika: https://en.wikipedia.org/wiki/pl: