Data dodania: 28-03-2019


List otwarty Prezes ORL do Zarządu Regionu OZZL

Szanowna Pani Przewodnicząca, w związku z aktualną sytuacją lekarzy i stanem ochrony zdrowia w naszym kraju, w obliczu niejasnych interpretacji uzgodnionych zapisów oraz niedochowania złożonych obietnic przez Ministerstwo, zwracam się do Pani z propozycją daleko idącej współpracy. Mamy wspólny cel, bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo pracy lekarzy. Dzięki odmiennym umocowaniom ustawowym możemy wspólnie ten cel zrealizować. W ostatnim okresie nie sposób nie zauważyć, że próby zmiany sytuacji lekarzy i ochrony zdrowia w naszym kraju napotykają na trudności. Nie wszystkie zapisy uzyskane drogą negocjacji są dotrzymywane a dodatkowo pojawiają się nowe zagrożenia. Cierpi na tym całe środowisko lekarskie. W szczególności młodzi lekarze ale nie tylko. Coraz częściej marginalizowani są doświadczeni koledzy. Nie sposób także nie zauważyć, że próba antagonizacji środowiska lekarskiego, choćby pod względem finansowym ale także i organizacyjnym nie pozwala na skuteczne dążenie do wspólnych celów.

Z wyrazami szacunku
Paweł Czekalski
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi 

Pliki do pobrania: