Data dodania: 8-05-2019


Lista STU 2018: Najbardziej wpływowi w województwie łódzkim

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś znalazł się na pierwszym miejscu „Listy STU 2018” najbardziej wpływowych osobistości w polskiej medycynie. Taki jest werdykt kapituły konkursu, od szesnastu lat organizowanego przez wydawnictwo „Puls Medycyny”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się 18 lutego br. w hotelu Polonia Palace w Warszawie.

Jakie cechy brali pod uwagę członkowie jury konkursu? Oceniali nominowanych lekarzy i lekarzy dentystów w trzech kategoriach: osiągnięcia i dokonania w minionym roku, reputacja zawodowa i wpływy w środowisku oraz siła publicznego oddziaływania. Kto z województwa łódzkiego znalazł się na „Liście STU 2018”, a zatem czyj wkład w rozwój polskiej medycyny został szczególnie doceniony?

Najwyżej, bo na dziewiątym miejscu, znalazł się prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego łódzkiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

Na dwudziestym ósmym miejscu uplasował się prof. Piotr Gałecki, specjalista psychiatrii i seksuologii, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii i kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi.

Jedną pozycję niżej, bo trzydziesta dziewiąta, zajął prof. Wojciech Młynarski, specjalista pediatrii oraz onkologii, hematologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii UM w Łodzi.

Na czterdziesty szóstym miejscu znalazł się najbardziej znany łódzki chirurg i proktolog prof. Adam Dziki, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM – Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi, sekretarz Generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz członek prestiżowej American College of Surgeons.

Pięćdziesiąte trzecie miejsce zajął prof. Wojciech Fendler, specjalista diabetologii, kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej UM w Łodzi, który opracował nowy test diagnostyczny do selekcji pacjentów napromieniowanych.

Pięćdziesiąta ósma pozycja przypadła prof. Marii Respondek-Liberskiej, specjaliście pediatrii, kardiologii i echokardiografii prenatalnej, kierownikowi Zakładu Kardiologii Prenatalnej Instytutu CZMP w Łodzi oraz kierownikowi Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych łódzkiego UM.

Sześćdziesiąte czwarte miejsce należy do prof. Piotra Kuny, specjalisty chorób wewnętrznych i alergologii, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego, kierownika II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi.

Na osiemdziesiątej drugiej pozycji wyróżniono prof. Adama Antczaka, specjalistę chorób wewnętrznych, alergologii i pulmonologii, kierownika Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej UM w Łodzi, prorektora ds. klinicznych tej uczelni oraz dziekana jej Wydziału Lekarskiego.

Listę najbardziej wpływowych lekarzy z województwa łódzkiego zamyka prof. Radzisław Kordek, specjalista patomorfologii i patologii onkologicznej, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Patologów, który zajął dziewięćdziesiątą pozycję.

xxx

Od kilku lat „Puls Medycyny”, oprócz stu lekarzy i lekarzy dentystów najbardziej wpływowych w polskiej medycyny, wyróżnia również sto osób najbardziej wpływowych w ochronie zdrowia, doceniając wkład w jej rozwój nie tylko medyków, ale także polityków, samorządowców, managerów, ekonomistów oraz prawników. Na „Liście STU 2018” w tej dziedzinie pierwsze miejsce zajął - co nie podlega chyba dyskusji - prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, powołany na to stanowisko w lutym 2018 r.

Znalazło się na niej również dwóch laureatów z województwa łódzkiego, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Trzydzieste trzecie miejsce zajął Damian Patecki, rezydent anestezjologii i intensywnej terapii, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów  OZZL, członek łódzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Natomiast pięć pozycji dalej, bo na pięćdziesiątym ósmym miejscu, uplasował się prof. Paweł Górski, były rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczący społecznej Rady Programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla zdrowia”.

Wszystkim wyróżnionym - serdecznie gratulujemy!

 

Joanna Barczykowska - Tchorzewska

 

Źródło: Puls Medycyny