Data dodania: 1-07-2019


Na dzień dobry: Nasze życie w Ufolandi

Na łamach naszego pisma możecie Państwo przeczytać o zorganizowanej przez łódzką Izbę Lekarską opiece nad dziećmi lekarzy na czas strajku nauczycieli szkolnych i przedszkolnych. Codziennie w wybranej przez nas placówce pod nazwą „UFOlandia” z opieki korzystało przynajmniej dwudziestka małolatów, „uwolnionych” na kilkanaście dni od swoich obowiązków.

 

Niewątpliwie problem ten dotknął nie tylko rodziny lekarskie, ale wszystkie, w których wychowywane są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Myślę jednak, że w rodzinach, w których obydwoje z rodziców są lekarzami, problem zorganizowania dodatkowej opieki nad dziećmi był odczuwany najdotkliwiej. Osoby spoza branży nie zrozumieją, w jakim tempie żyją lekarze i jak bardzo nasze życie osobiste i rodzinne podporządkowana jest rytmowi pracy.

 

Z drugiej strony bowiem placówki zajmujące się np. leczeniem stomatologicznym dzieci, takie jak ta, w której ja pracuję, przeżywały istne oblężenie. Na zabiegi oczekiwały tłumy dodatkowych mołoletnich pacjentów,  przyprowadzonych przez dorosłych, celem pożytecznego wykorzystania ich wolnego czasu. Tak się dzieje w każdy inny wolny dla dzieci dzień, np. w Wigilię.

 

Problem ten znany jest nie tylko lekarzom zajmującym się dziećmi. Dużo większym jest oczywiście celowe przedłużanie pobytu osób starszych w szpitalach, tak aby uwolnić się od nich na czas świąt. Dlatego Izba Lekarska w Łodzi była jednym z głównych propagatorów kampanii społecznej „Wspólne Święta”, nawołującej do nie wykluczania osób z życia rodzinnego z powodu starości czy choroby.

 

Bezpośrednio do pacjentów skierowana jest też najnowsza izbowa kampania medialna pt.: „SORry, tu się ratuje życie”, która ma na celu uświadomienie im, że zgłaszanie się na SOR z niegroźną dolegliwością może odebrać szansę innym w stanie zagrożenia życia. Tym samym chcemy uświadomić pacjentom, że wielogodzinne kolejki na oddziałach ratunkowych wynikają głównie z niezwykłego ich przeciążenia, a lekarze tam pracujący nie są jedynymi odpowiedzialni za wszystkie nieszczęścia we wszechświecie.

 

Na naszych łamach, znajdziecie też Państwo sprawozdanie z przebiegu XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarskiego w Słoku. Dla nas, działaczy samorządowych, jest to niezwykle ważne wydarzenie, na którym podsumowujemy działalność samorządu w minionym roku, jak i snujemy plany na przyszłość. Tegoroczny Zjazd przebiegał w niezwykle przyjaznej i spokojnej atmosferze, a wynikiem obrad było uchwalenie kilkunastu stanowisk i apeli.

 

Jednym z ważniejszych  przedmiotów obrad okazała się konieczność wzmocnienia współdziałania samorządu oraz związków zawodowych - zwłaszcza teraz, przed kolejnym protestem całegoi środowiska, który zapowiadany jest na dzien 1 czerwca br.  Również w tym celu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Paweł Czekalski wystosował list otwarty do Zarządu Regionu OZZL w Łodzi.

 

Polecam również wywiad z dr n. med. Aleksandrą Palatyńską- Ulatowską, na temat problemów i wyzwań współczesnej endodoncji. Jest on naszą odpowiedzią na najnowsze doniesienia internetowe na temat rzekomej szkodliwości leczenia kanałowego zębów. Widać, że temat szczepionek trochę się już znudził i  przyszedł czas na inne obszary medycyny.

 

Patrycja Proc,

 

przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego „Panaceum”