Data dodania: 9-03-2019


„Nasi” w strukturach Naczelnej Izby Lekarskiej

Naczelna Rada Lekarska, na swym posiedzeniu 25 stycznia br., podjęła uchwały w sprawie składu Rad ośrodków powołanych w strukturach Naczelnej Izby Lekarskiej. W Radach tych, łódzką OIL reprezentują:

Rada Ośrodka Bioetyki NRL - Ryszard Golański, członek Prezydium ORL w Łodzi,

Rada Ośrodka Współpracy Zagranicznej - Paweł Czekalski, prezes ORL w Łodzi,

Rada Ośrodka Doskonalenia Zawodowego - Łukasz Jasek, wiceprezes ORL w Łodzi, szef Delegatury Łódzkiej OIL w Łodzi,

Rada Ośrodka ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa - Jacek Pypeć, członek Prezydium ORL w Łodzi

Rada Ośrodka Historycznego - Bogumiła Kempińska - Mirosławska, przewodnicząca Ośrodka Historyczno - Medycznego OIL w Łodzi.

Gratulujemy wyboru!

W uzupełnieniu informacji zamieszczonej w poprzednim wydaniu „Panaceum” (nr 1-2/2019) podajemy, że  w składzie Rady Programowej „Gazety Lekarskiej” - obok Pawła Czekalskiego i  Ryszarda Golańskiego - łódzką OIL reprezentuje również Damian Patecki, członek  ORL w Łodzi, przedstawiciel Porozumienia Rezydentów OZZL.

(Opr. NS)