Data dodania: 27-02-2020


Newsletter prawniczy

mec. Jarosław Klimek

WYNAGRODZENIA

2 stycznia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 4 ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE

6 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU.2020 r., poz. 10). Rozporządzenie określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych.

 

WYROBY MEDYCZNE

1 lipca 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (DzU 2020 r., poz. 28). Uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia, został określony w załączniku do rozporządzenia.

 

BADANIA KIEROWCÓW

30 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (DzU 2020 r., poz. 62). Zmiany dotyczą obligatoryjnego kierowania na konsultacje okulistyczne, zmianie uległ również załącznik do rozporządzenia określający szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku.

 

REJESTR HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ

1 lutego 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 stycznia 2020 r. w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej (DzU 2020 r., poz. 83). Rozporządzenie określa:

1) podmiot prowadzący Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej oraz sposób jego prowadzenia,

2) usługodawców i podmiot prowadzący rejestry publiczne oraz rejestry medyczne obowiązane do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru,

3) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze,

4) rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze.

 

NOWA JEDNOSTKA

1 lutego 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2020 r. w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła (DzU 2020 r., poz. 135).