Data dodania: 1-07-2019


Nowe przepisy w sprawie recept „Stare” druki recept ważne jeszcze rok

Minister zdrowia 17 kwietnia br. podpisał nowelizację swojego wcześniejszego, ubiegłorocznego rozporządzenia w sprawie recept, które wydłużyło okres stosowania „starych” druków recept, odpowiadających wzorowi jaki obowiązywał przed dniem 18 kwietnia 2018 r.

 

W § 19 pierwotnego rozporządzenia w tej  sprawie (cyt): „wyrazy <12 miesięcy> zastępuje się wyrazami <24 miesiące>”. Jest to zatem chyba najkrótszy akt prawny tego typu, gdyż zawiera tylko jeden skromny paragraf (nie licząc paragrafu, który mówi o wejściu nowych przepisów w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18 kwietnia br.). Jak tłumaczy Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, zmiana jest podyktowana tym, że znaczna część lekarzy, uprawnionych do wystawiania recept, dysponuje nadal dużą liczbą druków, zgodnych z poprzednio stosowanym wzorem.

 

Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotnym rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept z 13 kwietnia 2018 r., recepty starego wzoru, które stosowane był przed wejściem jego w życie ( tj. 18 kwietnia tegoż  roku), mogły być w użyciu nie dłużej niż dwanaście miesięcy od daty ukazania się tego aktu prawnego, czyli do 17 kwietnia 2019 r. „Nowe” druki recept określają załączniki do wymienionego rozporządzenia: nr 6 - dla recepty Rp. i nr 7 - dla recepty Rpw. W przypadku recept Rp. (tzw. białych), główna zmiana polegała na modyfikacji rubryki dotyczącej osoby wystawiającej receptę, która w nowym  wzorze zawiera informację: „Dane i podpis osoby uprawnionej” (wcześniej było: „Dane i podpis lekarza”). Z kolei z wzoru recept Rpw.  usunięto pole: „Data realizacji od dnia”.

 

Jak widać, zmiany wprowadzone ostatnim rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie recept z kwietnia 2019 r., były raczej niewielkie, a ponieważ lekarze mają nadal spory zapas „starych” druków, ich obowiązywanie przedłużono o rok, do 17 kwietnia 2020 r.

 

(Opr. NS)

 

 

 

Na podstawie rozporządź ministra zdrowia:

 

-  z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. poz. 745, z późń. zm.),

 

- z 17 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U z 2019, poz. 718)