Wszyscy narzekamy na służbę zdrowia i słusznie, bo działa w niewydolnym systemie, który jakby przeciw pacjentowi skierował swoje działania. W pewnych sytuacjach nie widzi się człowieka lecz procedury, które wiążą ręce i podcinają skrzydła...

Moje „krakania” spełniły się. I jak tu nie wierzyć w magię, czy wróżby lub intuicję. Nie wiem czy to dobrze, czy źle, ale gdy tylko o czymś pomyślę, za chwilę ta myśl się realizuje. Tak jest teraz, ale było i w przeszłości, zarówno w życiu...

Posłużyłem się tytułem artykułu wstępnego pani redaktor Niny Smoleń (z numeru 1-2/2019 „Panaceum”).

Wielokrotnie, zarówno na spotkaniach samorządowych jak i w rozmowach prywatnych, prędzej lub później pada jedno i to samo zdanie: Co zrobić, aby zmobilizować środowisko lekarskie? Co sprawi, że wiele osób zechce się zaangażować w daną sprawę?

Ogórek - warzywo znane pod wieloma postaciami - jest szczególnie wrażliwy we wczesnym okresie rozwoju na spadki temperatur, dlatego też najlepszy okres dla jego wegetacji to lato. Przyjęło się mówić, że w okresie letnim mamy tzw. sezon ogórkowy...

Zapewne większość z nas zaplanowała już wakacje, są i tacy, którzy rozpoczęli swój urlop. Niewątpliwie, zrzucając lekarskie fartuchy, nie przestajemy być lekarzami. Nieraz słyszałam opinie, i to nie zawsze pochlebne, że lekarze nie wychodzą ze...

Był luty 1998 roku, kiedy zaproponowano mi współpracę z „Panaceum”, pismem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Od tego czasu minęło ponad dwadzieścia jeden lat. Od tego momentu nasze pismo zmieniło się nie do poznania, z czarno - białego biuletynu...